Katma Değer Vergisi(14)

Diğer konular:

Danıştay’dan Ders Niteliğinde Bir Karar

Makale Katma Değer Vergisi Erol Çember

İdare ve idarenin işlemlerinin denetimi şüphesiz ki hukuk devletinin en önemli gereklerindendir. Bu denetimin en etkili olanı da yargısal denetimdir. Yargı denetiminin bağımsız yargı organlarınca yapılması idarenin eylem ve işlemlerinin hukuk kuralları içerisinde kalmasını sağlar. Bir başka deyişle, yargısal denetim hukuk devleti ilkesinin zorunlu kıldığı bir mekanizmadır.

İdari yargı denetimi, idarenin kanunların verdiği yetkileri kötüye kullanması veya hukuk kurallarına aykırı işlem yapmasını engelleyerek, idari eylemlerin hukuka uygunluğunu sağlar.

Aslında idare ile yargının aynı konu hakkında farklı değerlendirmeler yapması öteden beri sürekli olan bir durumdur. Bu gibi hallerde genelde ya idare uygulamasını değiştirir ya da olayın farklı değerlendirilmesine yol açan ilgili yasal düzenlemeyi değiştirerek kendi uygulamasında ısrarcı olur.

7 Ekim 2021 0 3582

Özel Esaslardan Nasıl Çıkılır?

Makale Katma Değer Vergisi Erol Çember

Bu hafta ki yazımızda, mükelleflerin korkulu rüyası olan, teknik adı “Özel Esaslara Tabi Mükellefler” ama halk arasında “Kod Listesi” ya da “Kara Liste” olarak adlandırılan, listeye kimler neden girer ama daha da önemlisi bu listeden çıkmak için neler yapılması gerektiği konularına değineceğim.

11 Ağustos 2021 0 3884

KDV Tevkifatının Kapsamı Genişletilerek Oranları Arttırıldı

Makale Katma Değer Vergisi Erol Çember

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Resmi Gazete ile Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, KDV tevkifatının kapsamında ve oranlarında ciddi değişikliklere gidildi.
Yapılan değişikliklerin ne olduğuna geçmeden önce tevkifatın ne anlama geldiğinden kısaca bahsetmek daha doğru olacaktır.

23 Şubat 2021 0 4771

Tahsil Edemediğiniz Alacakların KDV’sini İndirebileceğinizi Biliyor Musunuz?

Makale Katma Değer Vergisi Erol Çember

Ticaretinde kendi içinde barındırdığı riskler mevcuttur. Bildiğiniz üzere en büyük riskte alacağınızı tahsil edememektir. Alacağınızı tahsil edemediğinizden kaynaklanan zararınız bir taraftan, fatura kestiğiniz için tahsil edemediğiniz alacağınızdan dolayı ödemek zorunda olduğunuz gelir ya da kurumlar vergisi ile Katma Değer Vergisi bir diğer taraftan, zararınızın misliyle artmasına yol açmaktadır. Aslında meydana gelen bu durumdan dolayı yapılması gereken hususlar vergi kanunlarında öteden beri yer almakta olup, zaman zaman vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle uygulamada karşılaşılan sorunlar giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak birçok mükellef bu konuda sağlıklı bilgilendirilmedikleri için yapılması gerekenler konusunda ya hiç bilgi sahibi değiller ya da yasal hakları yönünden yapılması gerekenleri eksik bilmekteler.

4 Şubat 2021 0 4532

Ekmek Var da Pasta mı Yiyoruz?

Makale Katma Değer Vergisi Erhan Selim

Öğrencilik yıllarında yarı zamanlı olarak fast food zincirlerinde çalışanlar bilir. Zincirlerin kullandığı hamburger ekmeği, sandviç ekmeği ve benzeri ekmekler normal ekmekler değildir. Bu ekmekler normal bir ekmekten biraz daha tatlıdır ve içerisindeki malzeme hemen hemen dünyanın her yerinde standarttır. Fast food zincirlerinin önemli bir kısmında ekmekler tek başına satılmadığından hamburger veya sandviçe dönüşmüş içerik üzerinden tüketicilerin şeker tadını algılamaları oldukça zordur. Ancak bazı ülkelerde bu tadın farkına varan vergi idareleri yabancı menşeli zincir restoranların zor günler geçirmesine neden olmaktadır. Bu ülkelerden birisi olan İrlanda, Subway ile yaşadığı ekmek diyaloğu ile gündeme gelmiştir.

16 Ekim 2020 0 5643

KDV İndirimleri Kime Yaradı?

Makale Katma Değer Vergisi Erol Çember

Aldığınız hizmetlerin bedelinde 31 Temmuz öncesine göre bir indirim oldu mu? Doğrusunu isterseniz benim aldığım hizmetlerde bir indirim olmadı. KDV indirimi öncesi ile sonrasında aynı yemek için aynı bedeli ödedim. Aslında lokanta hizmetlerinde KDV %8’den % 1’e düştüğüne göre ödeyeceğim yemek bedelinde de % 7’lik bir indirim olması gerekir. Hizmetin türüne göre % 7 ile % 10 oranında hizmet bedellerinde indirim olması, yani nihai tüketicinin KDV indiriminden yararlanması gerekirken maalesef hizmeti veren, fiyatta indirim yapmayarak aradaki farkı kendi cebine atmakta. Elbette bu sadece yemekte değil, yukarıda saydığım tüm hizmetler için aynı durum geçerli.

11 Ağustos 2020 0 6143

Şirketinizden Borç Alırken Bir Kez Daha Düşünün

Makale Katma Değer Vergisi Erol Çember

Sermaye şirketlerinde ortakların şirketlerinden para çıkarmasının birkaç yolu bulunmaktadır. Bunlar; Borçlanarak para çıkarmak, Huzur hakkı ile para çıkarmak, Kar dağıtımı ile para çıkarmak.
Bu haftaki yazımda, şirket ortağının, şirkete borçlanmasının doğuracağı hukuki sonuçların neler olacağını yazacağım.

24 Haziran 2020 0 3134

KDV İadesinde Mücbir Sebep Bilmecesi

Makale Katma Değer Vergisi Erol Çember

Geçen haftaki yazımda, salgın nedeniyle ihracat rakamlarında ciddi bir gerilemenin olduğunu, daralan ihracat nedeniyle talep edilen KDV iadelerinde de bir düşüş yaşandığını ve KDV iade süreçlerinin uzadığından bahsederek, bu süreçlerin hızlandırılması gerektiğini kaleme almıştım.  08 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 32 Seri No.lu Tebliğ ile 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında belirlenen mücbir sebep döneminde mükelleflerin KDV iadelerinin nasıl alabileceklerine dair yeni bir düzenleme yapıldı.

14 Mayıs 2020 0 3369

Yazılım Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Makale Katma Değer Vergisi Emre Yıldırım

Günümüzde bilişim teknolojileri hayatın her alanında etkisini göstermiş, insanlar ve şirketler bu teknolojilerden daha fazla yararlanmaya başlamıştır. Bu durum öyle bir noktaya geldi ki yaşadığımız yüzyıla artık “Dijital Çağ” ismi verildi. Bu gelişmeler akıllara bilişim teknolojileri aracılığıyla elde edilen gelirlerin nasıl vergilenmesi gerektiği sorusunu getirmiş ve bunun sonucunda da konuya ilişkin vergileme ilkelerinin belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Konunun özellikli olması ve derinliği göz önüne bulundurularak bu makalede sadece kurumlar tarafından elde edilen yazılım gelirlerinin vergilendirilmesi KVK ve KDVK yönünden ele alınmıştır.

23 Mart 2020 0 3794

Devlet Anayasaya Aykırı Hareket Eder mi?

Makale Katma Değer Vergisi Erol Çember

Sorunun kulağınıza garip geldiğinin farkındayım. Devlet kendisinin çıkardığı yasaya neden aykırı hareket etsin dediğinizi duyar gibiyim.
Devletin yani yasaları uygulamakla görevli kamu kurumlarından Vergi İdaresinin Anayasaya aykırı hareket ettiğini ben değil yargı söylüyor. Yargı söylüyor ama Vergi İdaresi bağımsız yargının kararlarını da dikkate almıyor zaten. O zaman bu yasalar ve adalet sistemi neden var?

13 Mart 2020 0 3477
Son Yorumlananlar
Top
Menu