Meslek Mevzuatı(3)

Diğer konular:

Mali Müşavirlerin Sorumluluğu

Makale Meslek Mevzuatı Erol Çember

Mali müşavirlerin sorumluluğu öteden beri sürekli vergi idaresi ile meslek mensubu arasında ihtilafa konu olmuştur. Bu konuda sürekli tekrarlanan ihtilafları ortadan kaldırmaya yönelik objektif bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece yargıyı meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor. Elbette meslek mensubunun yaptığı işlemlerden dolayı sorumluluğunun olması kaçınılmazdır. Ancak burada önemli olan, birinci kural; meslek mensubuna yüklenen bu sorumluluğun yasal dayanağının net, anlaşılabilir ve sınırlarının iyi çizilmiş olması gerekir. Madem hukuk devleti olduğumuzu söylüyoruz; o nedenle kişi ya da kişilere atfedilen suçların yasal dayanağının olması zorunludur. Bir diğer ikinci kural ise; meslek mensubuna yüklenen sorumluluğun, yasaların kendisine verdiği yetkiyle mütenasip olması yani yasaların meslek mensubuna verdiği yetkiyle orantılı bir sorumluluk olması gerekir. 

4 Kasım 2020 9 5574

Meslek Mensuplarının Mali Sorumlulukları

Makale Meslek Mevzuatı Aydın Duman

Meslek mensuplarının sermayesini, bilgi birikimi ve aldığı her iş için yüklendiği sorumluluğun oluşturduğuna ve meslek mensuplarının vergi incelemelerinde karşılaşılan disiplin sorumluluklarına ilişkin hukuki düzenlemelere ilk yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda meslek mensuplarının mali sorumluluklarına değinip irdelemeye çalışacağız.

13 Aralık 2019 0 5423

Meslek Mensuplarının Disiplin Sorumlulukları

Makale Meslek Mevzuatı Aydın Duman

Meslek odaları da serbest meslek ile iştigal edenleri bir ihbar veya şikayet söz konusu olduğunda disiplin kurulları aracılığıyla denetlemekte ve serbest meslek ile iştigal edenler bu disiplin soruşturmalarının sonucunda oda kaydından silinme de dahil olmak üzere ağır yaptırımlarla karşılaşabilmektedirler.

28 Kasım 2019 0 4557
Son Yorumlananlar
Top
Menu