Sahte Belge(4)

Diğer konular:

Maliye Sahte Faturacılara Göz Açtırmayacak

Makale Sahte Belge Erol Çember

Kayıt dışı ekonomi her zaman ekonominin kamburu olmuştur. Vergi idaresi de kayıt dışı ekonomi ile ilgili dönem dönem eylem planları açıklamış ve bunları uygulamaya çalışmıştır. Kayıt dışıyla mücadele etmenin birçok yolu mevcut. Özellikle de günlük işlerde bile hayatımızın bir parçası olan teknolojinin bu kadar yaygın ve yoğun kullanıldığı bir dönemde, artık kayıt dışıyla mücadele daha etkin yapılabilmektedir. Kayıt dışıyla etkin bir mücadele için yasal alt yapının da bu mücadeleyi kolaylaştırıcı ve destekleyici olması gerekir. Geçtiğimiz yılın sonunda Vergi Usul Kanununda yapılan bir düzenleme ile vergi idaresine, mükelleflerin analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkin yetkisi verildi. Bu yasal düzenlemenin ayrıntılarını içeren tebliğ de geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

10 Kasım 2020 0 5862

Her şey İyi Güzel de Sistemde Lag Var

Makale Sahte Belge Erhan Selim

Sahtecilerle mücadeleyi çok oyunculu bir oyun, sahtecileri ve bunlarla mücadele eden kamu personel ve kurumlarını birer oyuncu sayarsak, bunun bir bahane olmadığını aksine sistemde gerçekten bir “lag” olduğunu kabul etmemiz gerekir. Örneğin vergi incelemesi sahte belge ile mücadelede en hantal araçtır. Karşı ekip elinde tam otomatik silahla dolaşırken sizin payınıza bıçak düşmüştür. Öncelikle yakın mesafeden etkilidir, rakibi kovalamanız gerekir. Ona fark ettirmeden rakibi yakalamanız ise işin doğası gereği mucizedir, silahın hantallığı yetmiyormuş gibi siz bıçağı sallayana kadar ekran donuverir. Ekran geri geldiğinde ise olan olmuş biten bitmiştir. Yani hem araçtan hem de sistemden gol yenir. İşte Vergi Usul Kanunu 160/A maddesi ve bununla ilgili yayınlanan 520 no.lu VUK Genel Tebliğini, sahtecilerinde olduğu çok oyunculu bir mali oyunda, sistemdeki “lag” problemini çözecek bir düzenleme olarak düşünmek gerekir.

8 Ekim 2020 0 5838

VTR YALAN SÖYLEMEZ!

Makale Sahte Belge Alper Aslıhak

Vergi müfettişleri ailesinin eski bir ferdi olarak amacımız ne müfettişlerimizi ne de idaremizi yermektir. Konuya böyle yaklaşmayan müfettişlerin varlığı yadsınamaz. Ayrıca VTR’nin aksine rapor yazılamayacağını düşünen denetim elemanları içerisinde yazıda aktardığım fikirleri benimseyen çok sayıda insan olduğunun farkındayım. Konu açıldığında, onlar da aynı yönde görüş beyan ediyorlar. Ancak VTR’nin aksine rapor yazmanın mümkün olmadığını düşünüyor veya bunu çok zahmetli bir süreç olarak görüyorlar. Bu kişilerin yeterince tutarlı olmadan yazılan bir VTR nedeniyle hem kendi idaresi hem de meslektaşı ile karşı karşıya kalmaması gerekir.

24 Temmuz 2020 1 7150

Naylon Fatura Kullanımıyla Suçlanmamak İçin Ne Yapılabilir?

Makale Sahte Belge Erol Çember

Halk arasında bilindik adıyla naylon fatura ya da yasada yer alan adıyla Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge.
Peki nedir bu sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge?

30 Nisan 2019 0 4956
Son Yorumlananlar
Top
Menu