Ücret Geliri(9)

Diğer konular:

Ücret Geliri İçin Kimler Beyanname Verecek

Makale Ücret Geliri Erol Çember

Diğer gelir unsurlarında olduğu gibi ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde de dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde Gelir İdaresince bir den fazla işverenden ücret elde edenlerin bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumundan alınarak, ücret geliri beyanlarının doğru olup olmadığının kontrolü yapılmış ve birçok çalışana eksik beyanlarının tamamlatılması için fırsat tanınarak, ücret gelirleri beyanının tam olarak yapılması sağlanmıştır.

Bütün konularda olduğu gibi, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi de vergi mevzuatında ki değişikliklerden nasibini almış ve 7194 Sayılı Kanun ile ücret gelirlerinin vergilendirilmesin de bir önceki yıla göre ciddi değişiklikler yapılmıştır.

18 Mart 2021 0 4563

2019 yılında ücret geliri elde edenlerin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

Makale Ücret Geliri Ekrem Öncü

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ücretin vergilendirilmesine ilişkin olarak yapılan değişiklikler de dikkate alınarak ücret gelirinin vergilendirilmesi ele alınacaktır.

13 Mart 2020 0 3466

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 2 Ay Ertelendi

Makale Ücret Geliri Erol Çember

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı uzun süredir ortak bir çalışma içerisindeydiler.

Gelir Vergisi Kanununa göre Vergi Dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” oluşturulmuştur.

13 Şubat 2020 0 4226

Asgari Ücret Bilmecesi

Makale Ücret Geliri Erol Çember

Asgari ücrette çalışanı tatmin edecek bir artış yaparken, hem işverenin üzerindeki yük azalacak hem de hazineye ek külfet getirmeyerek aksine kamu gelirlerinin artmasını sağlamak mümkün müdür?

3 Ocak 2020 0 4163

İşten Atılan ve Ayrılanları Bekleyen Vergi Sürprizi – IV

Makale Ücret Geliri Mehmet Akif Güldalı

Yazı dizisi şeklindeki yazılarımızbu platformda yayımlanmış olup “Modern Vergicilik-Vergi İdaresiyle Mektuplaşma ve Randevulaşma” başlığı ile ilki yayımlanmış olup anılan yazımızda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirine ilişkin olarak Gönüllü Uyum kapsamında mükelleflere hitaben yazılan mektup ve devam eden süreçten bahsedilmiştir. “Hikmet-i Hükumetten Sual Olunmaz Ama Kanun Neden Böyle Diyor?” başlıklı aynı yazı dizimizin ikinci bölümünde ise bu kapsamda yapılan idari düzenleme ve uygulamaların hukuki ve pratik gerekçelerinden bahsedilmiştir.

15 Ekim 2019 0 4422

Vergi Dairesine Davet Edilen Ücretliler

Makale Ücret Geliri Alper Aslıhak

Son günlerin popüler konusu, ücretli olarak çalışanların vergi dairelerine çağırılması. Daha teknik bir ifade ile; birden fazla işverenden ücret geliri elde eden ve beyan sınırı aşıldığı halde bu gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyen ücretlilerin vergi dairelerince beyana davet edilmesi. Konuya ilişkin olarak çok sayıda makale, köşe yazısı yazıldı. Uygulamanın detayları, hangi durumda beyanname verileceği, beyannamenin nasıl oluşturulacağı gibi konular örneklerle anlatıldı. Bu yazıda ise konunun farklı bir boyutuna, net ücret üzerinden çalışanların durumuna değinmeye çalışacağız.

8 Ekim 2019 0 4509

İşten Atılan ve Ayrılanları Bekleyen Vergi Sürprizi – III

Makale Ücret Geliri Mehmet Akif Güldalı

Yazı dizisi şeklindeki yazılarımızdan ilki yine bu platformda yayımlanmış olup “Modern Vergicilik-Vergi İdaresiyle Mektuplaşma Ve Randevulaşma” başlığı ile yayımlanmış olup anılan yazımızda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirine ilişkin olarak Gönüllü Uyum kapsamında mükelleflere hitaben yazılan mektup ve devam eden süreçten bahsedilmiştir. “Hikmet-i Hükumetten Sual Olunmaz Ama Kanun Neden Böyle Diyor?” başlıklı aynı yazı dizimizin ikinci bölümünde ise bu kapsamda yapılan idari düzenleme ve uygulamaların hukuki ve pratik gerekçelerinden bahsedilmiştir. Bu yazımızda ise idarenin ve mükelleflerin ne yapmaları gerektiğine değineceğiz.

23 Eylül 2019 0 4440

İşten Atılan ve Ayrılanları Bekleyen Vergi Sürprizi – II

Makale Ücret Geliri Mehmet Akif Güldalı

Bir önceki yazımızda bu platformda “Modern Vergicilik-Vergi İdaresiyle Mektuplaşma Ve Randevulaşma” başlığı ile yayımlanmış olup anılan yazımızda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirine ilişkin olarak Gönüllü Uyum kapsamında mükelleflere hitaben yazılan mektup ve devam eden süreçten bahsedilmiştir. Bu yazımızda da konu hakkında yasal düzenlemelere yer vereceğiz.

20 Eylül 2019 0 4447

İşten Atılan ve Ayrılanları Bekleyen Vergi Sürprizi – I

Makale Ücret Geliri Mehmet Akif Güldalı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretli olarak çalışan çok sayıda kişiye 2017/2018 yıllarında birden fazla işte çalıştıkları, ikinci işverenden elde ettiği geliri kanun tarafından belirlenen haddi (2017 yılı için 30 bin TL, 2018 yılı için ise 34 bin TL) aşmış olması nedeniyle vergilerinin eksik ödendiği ve ilgili mevzuat hükmünce beyanname vermeleri gerektiği ifade edilmiş olup mektupta yer alan iletişim numaralarından bu konuyu görüşmek üzere 15 gün içerisinde randevu almaları ve ilgili idare ile yüzyüze görüşmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu aralar bu randevulu görüşmeler idare tarafından yürütülüyor.

18 Eylül 2019 0 4442
Son Yorumlananlar
Top
Menu