Vergiler(7)

Diğer konular:

Yeni Dünya Düzeninin Parası; Kripto Para

Makale Vergiler Erol Çember

Hatırlayacağınız üzere yaklaşık bir ay kadar önce kripto paralar ve vergilendirilmesine ilişkin bir yazı kaleme almıştım. Kripto paraların vergilendirilmesinde, tüm dünyada bir belirsizliğin olduğundan, Türkiye’de de hala vergilendirilmediğinden ve dünyanın farklı ülkelerinde ise kripto paraların farklı değerlendirilerek vergilendirildiklerinden bahsetmiştim. Her geçen gün popülaritesini artırarak günlük hayatımıza kadar girmeye başlayan kripto paralar konusunda devletler temkinli yaklaşmaktadırlar. Dünyadaki genel sorun ülkemizde de yaşanmaktadır. Hangi kamu kurumunun, kripto para ve kripto para borsalarına nasıl bir tanım getirecek ve hangi açılardan düzenleme yapacak soruları, ülkemizde de hala netleşmiş değildir.

23 Mart 2021 0 4290

Arttırılan Vergiler ve Finansman Gider Kısıtlaması

Makale Vergiler Erol Çember

Geçtiğimiz hafta içerisinde mevcut bazı vergilerdeki artışların yanı sıra dolaylı yoldan ilave vergi yükleri de getirildi. Bu hafta ki yazımda finansman gider kısıtlaması ile ilgili konuyu ele alacağım. Ama diğer vergi artışlarından da çok kısa bahsetmek istiyorum. 

9 Şubat 2021 0 5259

Salgının Ekonomik Etkilerini Azaltmak İçin Öneriler

Makale Vergiler Erol Çember

İnsanlık tarihindeki sayılı felaketlerden birisi ile karşı karşıyayız. Koronavirüs (Covid-19) salgını hem ekonomik hem de sosyal hayatımızı felç etti. Bu durum bireysel olarak tüketicileri etkilediği kadar şirketleri de derinden etkiledi. Salgın dünya ile birlikte ülkemizde de başta finansal piyasalar olmak üzere mal ve hizmet piyasalarında ciddi bir durgunluk yaşanmasına neden oldu ve olmaya devam etmekte. Karşılaştığımız bu global sorunu aşabilmek adına küresel bazda tüm ülkeler çok çeşitli tedbirler alarak uygulamaya koymaya başladılar. Her geçen gün de ilave tedbirler alarak, salgının yarattığı ekonomik tahribatı en aza indirmeye çalışmaktalar.

5 Mayıs 2020 0 2877

Vergi Politikalarının Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkisi

Makale Vergiler Onur Çelik

PESTEL analizi, işletmelerin yatırım yapacağı çevrenin yatırıma etkilerini ve bu süreçte başarılı olunup olunamayacağının değerlendirilmesinde kullanılan stratejik planlama tekniklerinden birisidir. PESTEL’in açılımı, Political (Politik), Economic (Ekonomik), Social (Sosyal), Technological (Teknolojik), Environmental (Çevresel) ve Legal (Yasal) faktörlerdir.

18 Şubat 2020 0 3872

Vergilendirme Yetkimizin Sınırları

Makale Vergiler İbrahim Karaduman

Devleti devlet yapan, belki de en önemli varlık sebebi vergilendirme gücü ve yetkisi. Devleti herhangi bir kişi, kuruluş ya da organizasyondan ayıran en büyük fark ise vergilendirme gücünün meşrubir temelinin olması. Bu meşruiyet, önce toplumsal sözleşme ile belirlenen vergiyle ilgili anayasal ilkelere, daha sonra da bu ilkelere göre şekillenen vergi kanunlarına dayanıyor.Bu kanunlar, devlet organizasyonuna,cebir kullanma dâhil, yakından bildiğimiz pek çok yetki veriyor.Peki, bu vergilendirme yetkisi mutlak ve sınırsız mıdır?Sınırlanabilir mi? Başka ülkelerle, organlarla ve kurumlarla paylaşılabilir mi? Bu kurum ve kuruluşların vergilendirme yetkimize etkileri nelerdir?

5 Kasım 2019 0 4543

Anayasanın “Vergi Ödevi” Ödevi Maddesine Tarihsel Bir Bakış

Makale Vergiler İbrahim Karaduman

Devletler en temel gelir kaynağı ve ekonomi politikası aracı olan vergileri toplarken bir takım ilkelere göre hareket ederler. Bu ilkeler hem vergiden beklenenlerin yerine getirilmesine hizmet eder, hem de etkin ve verimli bir vergi sisteminin kurulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, ülkeler ulusal bir sözleşme niteliğinde olan anayasalarında vergilendirme ile ilgili bir takım ilkeler benimser ve vergi alırken hangi ilkelere göre hareket edeceklerini anayasal metinlerinde belirlerler. Birçok ülkede olduğu gibi bizim anayasalarımızda da -1921 Anayasası hariç- geçmişten günümüzevergiye ilişkin hükümler bulunmuştur.

2 Eylül 2019 0 4709

Gaziantep’i Bekleyen Tehlike !

Makale Vergiler Erol Çember

Teknolojiyi ve inovasyonu ne kadar seviyoruz? Teknolojiyi kim sevmez dediğinizi duyar gibiyim. Ancak benim kastedtiğim gençlerimizin ve çocuklarımızın ellerinden hiç düşürmediği akıllı telefonlar ya da kentimizin sokaklarında dolanan son model otomobiller değil. Maalesef hem ülkemizin hem de Gaziantep’in teknoloji konusunda ki karnesinin pek parlak olduğunu söyleyemem. Bildiğiniz üzere “Eski köye yeni adet getirmek” gibi dilimize […]

23 Nisan 2019 0 4425
Son Yorumlananlar
Top
Menu