Okullarımızda yüz yüze eğitim nihayet başladı. Umarım salgın nedeniyle sekteye uğrayan yüz yüze eğitim bu defa kalıcı olur. Bu nedenle herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması ve mutlaka aşı yaptırması toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Okullar açılıyorken eğitim masrafları yapacak anne ve babalara vergisel avantajlar sağlayacak birtakım hatırlatmalar yapmak yerinde olacaktır. Beyanname veren mükellefler kendileri, eşleri ve küçük çocuklarına ait eğitim harcamalarını, belirli şartlarla gelir vergisi matrahından indirebilirler.

Okullarımızda yüz yüze eğitim nihayet başladı. Umarım salgın nedeniyle sekteye uğrayan yüz yüze eğitim bu defa kalıcı olur. Bu nedenle herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması ve mutlaka aşı yaptırması toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.

Okullar açılıyorken eğitim masrafları yapacak anne ve babalara vergisel avantajlar sağlayacak birtakım hatırlatmalar yapmak yerinde olacaktır.

Beyanname veren mükellefler kendileri, eşleri ve küçük çocuklarına ait eğitim harcamalarını, aşağıdaki şartlarla gelir vergisi matrahından indirebilirler.

Bu indirim hakkından, gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden mükellefler yararlanabilmektedirler. Bu nedenle ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahipleri yanında, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ve hatta değer artışı kazançları ile arızî kazançları ve ücretleri dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükelleflerin de bu uygulamadan yararlanması mümkündür.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Buna karşılık bu uygulamadan vergiye tabi gelir elde eden, ancak geliri istisna sınırı içinde kalanlar veya gelirleri stopaj yoluyla vergilendirilen ve beyanname verme hakkı bulunmayanlar yani ücretliler yararlanamazlar.

Eğitim harcamaları, eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarları kapsamaktadır.

Beyannamedeki kazançtan indirilebilecek olan bu giderlerin, mükellefe, eşine ve küçük çocuklarına ait olması gerekmektedir. Eşe ait eğitim harcamaları açısından eşin çalışıyor olup olmamasının ve gelir durumunun önemi yoktur.

Mükellefin eşi ve küçük çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve küçük çocuklara ait eğitim harcamaları, öncelikle eş ve çocuğun kendi beyannamesinde indirilir, arta kalan tutar mükellefin beyannamesinde dikkate alınabilir. Ancak aynı harcamanın verilen beyannamelerde mükerrer olarak dikkate alınmaması gerekir.

“Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.

Eğitin harcamalarının indirim konusu yapılabilmesi için;

– Eğitim harcamaları toplamının beyan edilecek gelirin yüzde 10’unu aşmaması (Aşarsa aşan kısım indirime konu edilemiyor),

– Türkiye’de yapılması,

– Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak yasal belgelerle (fatura vb.) belgelendirilmesi gerekir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, Vakıflar tarafından kurulan vakıf üniversiteleri kurumlar vergisinden muaf olduklarından, anılan kurumlara yapılmış olan eğitim harcamaları gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılamaz.

İndirim, beyannamede bu indirim için ayrılmış özel satır doldurularak yapılır. Yurt dışı okul giderleri, harcamanın Türkiye’de yapılmamış olması nedeniyle indirimde dikkate alınmaz.

Eğitim harcamalarının indirilemeyen kısım gelecek yıla devredilmez. İndirime esas alınacak harcama tutarı, KDV dâhil bedelden oluşmaktadır.

Öte yandan bu harcamaların fatura, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, yazar kasa fişi gibi bir belge ile kanıtlanması gerekmektedir. Ancak vergi idaresi sürekli mükellefiyeti bulunan tüccar ve serbest meslek erbabında harcamaların belgelendirilmesi için faturayı şart koşmaktadır.

Bu belgelerin beyannameye eklenmesi gerekmemekle birlikte elektronik beyannamede bu harcama belgelerinin listelenmesi talep edilmektedir. Öte yandan söz konusu belgelerin zaman aşımı süresince ibrazı istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklanması gerekmektedir.

Eğitim harcamalarına örnek olarak, öğrenciler için, eğitim amacı ile eğitim ve öğretim kurumlarına, anaokulu, kreş ve dershanelere yapılan ödemeler; sürücü ve müzik kurslarına ödenenler dâhil, eğitim amaçlı tüm kurs ücretleri; okul servislerine ve öğrenci yurtlarına ödenen ücretler; eğitim CD’leri, kitap ve kırtasiye bedelleri ile eğitim araç ve gereçleri için yapılan harcamalar sayılabilir.

Buna karşılık spor kurslarının ücretleri; üniversite ve okullara giriş hazırlığına yönelik dergiler ile mesleki dergiler hariç gazete ve dergi bedelleri; müzik âletleri, bilgisayar, eğitim amaçlı olmayan CD ve disket bedelleri; tiyatro, konser ve sinema giriş ücretleri, yabancı ülkelerdeki eğitim kurumlarına yapılan ödemeler, okul aile birliği ve okul koruma derneklerine yapılan bağışlar ve Türkiye’de vergi mükellefi olmayan okullara ödenen eğitim ücretleri ile devlet okullarına ödenen harçlar kapsama girmemektedir.

Öğrenciler için yapılan ev kirası, apartman aidatı, doğalgaz, elektrik, su ve internet gibi ödemeler ile okul ücretinin içinde ödenen yemek bedeli de eğitim harcaması olarak kabul edilmez.

Beyanname vermek durumunda olan gelir vergisine tabi gerçek kişiler kendileri, eşleri veya çocukları için yaptıkları eğitim harcamalarını yukarıdaki şartlar dahilinde vergi matrahından düşme imkânına sahipken, şirket ortaklarının böyle bir imkânı olmadığını da hatırlatmakta yarar var.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

Yazımız www.cemberymm.com.tr adresinden alınmıştır.

7 Eylül 2021 /Çocuğunuzun Okul Masrafları Ticari Kazançtan İndirilebilir mi?
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu