7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, yasada yer alan mükelleflerin yararlanabileceği hususları geçtiğimiz haftalardan itibaren açıklamaya başladım. Geçen hafta, işlet kayıtlarının düzeltilmesinden bahsetmiş ve işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarının düzeltilmesi hususunu açıklamıştım. Bu haftada; faturasız mal satışı yapan işletmelerin, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede fiilen bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarının nasıl düzeltileceğine dair hususları açıklamaya çalışacağım.

Hangi Mükellefler Yararlanabilir?

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin hüküm, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama kapsamına; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dâhildir.

Hangi Kıymetler Hakkında Düzeltme Yapılabilecek?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında mevcut olduğu hâlde işletmelerinde fiilen yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin düzeltme yapabileceklerdir.

Kıymetler Hangi Değer Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılacak?

Kayıtlarında mevcut olduğu hâlde işletmelerinde fiilen yer almayan;

Emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranı,
Makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından mükelleflerin kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedelleri (alım satım günündeki gerçek bedeli),

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

üzerinden fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarından çıkarabileceklerdir.

Gayrisafi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde de, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.

Belge Düzeni Nasıl Olacak?

Yasa kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır.

Beyan Edilen Kıymetler Bs Formu İle Bildirilecek mi?

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır.

Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

Beyannamede Nasıl Gösterilecek?

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşa ilişkin faturada ilgili kıymetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir.

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Mükellefler, kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını, en son 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) faturası düzenlenip beyan ederek yararlanabileceklerdir.

Hesaplanan Vergiler Ne Zaman ve Nasıl Ödenecek?

Faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden bir farklılık göstermemektedir.

Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda ödenmesi gereken ödenmesi gereken katma değer vergisi;

Peşin veya ilk taksiti beyanname verme süresi içinde 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),
İzleyen taksitler 31 Ağustos 2021 tarihini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte

ödenir.

Yapılan Beyanlarla İlgili Geçmişe Dönük Ceza ve Tarhiyat Yapılabilir mi?

Kayıtlarda var olup işletmede filen olmayan kıymetler için beyan ve ödemeden sonra, geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.

Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılacak?

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş nedeniyle düzenlenen fatura bedeli muhasebe kurallarına uygun olarak kayıtlara alınacaktır. Düzenlenecek fatura nedeniyle kullanılacak borçlu hesap uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir. Gerçek durum ile kayıtlar arasındaki farklılık, faturasız satışlardan kaynaklanmakta olup faturasız satılan kıymetlerin karşılığında işletme kalemlerinden birinde artış olması gerekmektedir. Bu artış nakit para, banka, alacak senedi, çek ve benzeri değerler şeklinde olabilir. Dolayısıyla, ilgili kıymet çıkışı karşılığında aktif değer olarak işletmede ne varsa veya işletmede beyan tarihinde bu artış ne olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara kayıt yapılması gerekmektedir.

Aktif hesaplarda meydana gelen artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi hâlinde “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” (Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.) hesabına borç kaydı yapılacaktır.

7326 sayılı yasa, kayıtları sağlıklı olmayan mükellefler için düzeltme imkanı verdiğinden kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görüyorum. Bütün işletmelerin mevcut durumlarını bu yasa kapsamında değerlendirmeleri kendi menfaatlerinedir.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

Yazımız cemberymm.com.tr adresinden alınmıştır.

Son Güncelleme: 1 Temmuz 2021 /Faturasız Mal Satışı Yapan İşletmeler Af Yasasını İyi Değerlendirmeli
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu