22/1/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ihracatçı ve üreticiyi ilgilendiren bir takım değişiklikler yapılmıştır.

22/1/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

1) İhracatçılara ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumlara, Kurumlar Vergisi Oranı 1 Puan İndirimli Uygulanacak,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) kurumlar vergisi oranı %20 olarak düzenlenmiştir. Ayrıca aynı Kanunun geçici maddesi ile %20 olan kurumlar vergisi oranının, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

7351 sayılı Kanunun ile Kurumlar vergisi Kanun’unda yapılan değişiklik ile;

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İhracat yapan kurumların sadece ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması,

– Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların sadece üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması,

hususu düzenlenmektedir.

Sanayi sicil belgeli ihracatçılara indirim iki defa uygulanmayacak, ayrıca indirimli oran, KVK Md. 32 kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacaktır.

Bu vergi indirimi de 1 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 22/1/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2) Girişim Sermayesi Dışındaki Diğer Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kâr Paylarına İstisna Getirilmesi,

Kurumlar vergisi kanununda  düzenlenen iştirak kazançları istisnasına göre;

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları,

kurumlar vergisinden istisnadır.

Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç olmak üzere, diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları iştirak kazançları istisnasından yararlanamamaktadırlar.

7351 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına da istisnanın uygulanması sağlanmaktadır.

Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından elde edilen kâr paylarına ise istisna uygulanmayacaktır.

3) İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Olarak Açılan Davalarda, Dava Konusu Tutarın %50’si Oranında Teminat Alınması,

İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, yürütmenin durdurulmasına karar verebilmekte olup, bu kararların esasen teminat karşılığında verilmesi gerekmekle birlikte; durumun gereklerine göre teminat aranmayabilmektedir.

7351 sayılı Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan değişiklik ile vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu edilen tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesi düzenlenmektedir.

4) Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılması Öngörülen Değişiklikler,

Bu Kanun ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

7351 sayılı kanun ile;

– Konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri özellik arz eden durumlarda ihtiyaç duyulabilecek tasarrufların bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine imkân verilmesi amaçlanmakta ve bu itibarla, BES’te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkânı sağlanmaktadır,

– Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması adına %25 oranında Devlet katkısı hesaplamasına tabi olan sözleşmelere Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla Devlet katkısının %30 olarak uygulanmasına imkân sağlanmaktadır,

– Talepleri halinde 45 yaş üstü katılımcıların da otomatik katılım sistemine dahil edilmesi amaçlanmaktadır,

– Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenlemenin (Devlet katkısının %30 olarak uygulanması) halihazırda sistemde yer alan katılımcılara da uygulanmasına imkân sağlanmaktadır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

Yazımız https://www.cemberymm.com.tr adresinden alınmıştır.

24 Ocak 2022 /İhracatçıya ve Üreticiye Kurumlar Vergisi İndirimi
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu