Gerçek anlamda bir mali tatilden bahsedilebilmesi için, Temmuz ayında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin (Haziran ve Temmuz aylarına ait) Ağustos ayında verileceklerle birleştirilmesi yönünde bir düzenleme yapılması ve ayrıca mali tatilin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Ancak böyle bir düzenleme yapıldığı zaman mali tatil, göstermelik bir düzenleme olmaktan çıkar ve işlevsel bir hale gelerek gerçek amacına ulaşır. Bu haliyle, Mali Tatilin adı var, kendi yok…

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü başladı ve 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.

– Beyan süresi 1-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2020 Pazartesi bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2020 Salı günü,

– Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2019 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2020 Salı günü, olacaktır.

Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler Nelerdir?

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,

İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,

Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,

(Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.)

Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler Nelerdir?

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler ise aşağıdaki gibidir;

– Muhasebe kayıt süreleri;

– Bildirme süreleri;

– Dava açma süreleri; Vergi Mahkemelerine dava açma süreleri uzamakla birlikte, mali tatilin temyiz süresine etkisi konusu açık değildir. Mali tatilin süreleri uzatıcı etkisinin temyiz sürelerini uzatmadığı yönünde yargı kararları bulunmaktadır. Bu nedenle, sonradan telafi edilemez sonuçlarla karşılaşmamak için, temyiz başvurularının zamanında yapılmasına özen gösterilmelidir.

Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Hangileridir?

– Özel tüketim vergisi,

– Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

– Özel iletişim vergisi,

– Şans oyunları vergisi ile

– Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi)hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.

Mali Tatil Süresince Defter ve Belgelerin İbrazı ve Vergi İncelemesine Başlama,

Mali Tatil Yasası uyarınca, “Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.” hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle mali tatil süresince (yasada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

Mali Tatil Süresince Bilgi İsteme ve Tebligat İşlemleri,

Mali Tatil Yasası uyarınca, vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek, tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

Yukarıda mali tatilin kapsamı açıklandığı üzere, uygulamada amaca hizmet ettiğini söylemek pek mümkün değil. Mali tatil sadece birkaç günlük süre uzatımından öte bir yarar sağlamamaktadır. Bu da anılan mali tatil süresinden meslek mensuplarının ve mükelleflerin yeterince yararlanamadığı anlamını taşımaktadır.

Meslek mensuplarının ağırlıklı olarak iş yükünü oluşturan KDV, muhtasar ve prim hizmet, damga, ÖTV beyanlarının hazırlanması ve verilmesine ilişkin süreler mali tatil düzenlemelerinden etkilenmemekte bu nedenle mali tatile ilişkin düzenlemeler anlamını büyük ölçüde yitirmektedir.

Üstelik bu yıl, Covid-19 salgını nedeniyle mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Mart-Nisan-Mayıs 2020 vergilendirme dönemine ilişkin KDV ve muhtasar prim hizmet beyannamelerinin 27.07.2020 tarihine kadar verilmesi gerektiği de düşünürsek bu yıl kimsenin mali tatilden bir beklentisi olmadığını söylemek herhalde yanlış olmaz.

Gerçek anlamda bir mali tatilden bahsedilebilmesi için, Temmuz ayında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin (Haziran ve Temmuz aylarına ait) Ağustos ayında verileceklerle birleştirilmesi yönünde bir düzenleme yapılması ve ayrıca mali tatilin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir.

Ancak böyle bir düzenleme yapıldığı zaman mali tatil, göstermelik bir düzenleme olmaktan çıkar ve işlevsel bir hale gelerek gerçek amacına ulaşır. Bu haliyle, Mali Tatilin adı var, kendi yok…

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

 

7 Temmuz 2020 /Mali Tatilin Adı Var Kendi Yok
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu