Önemi Anlaşılmayan Önemlilik. Ülkemizde bağımsız denetime tabi olan şirketlerin sayısında meydana gelen artışa paralel olarak bağımsız denetim standartları daha da önemli hale gelmektedir. Bu standartlardan bir tanesi de “BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik” standardıdır. Önemlilik standardı, aşağıdaki hususlara doğrudan ve yüksek bir oranda etki etmesinden dolayı diğer standartlardan farklılaştırmaktadır. Önemlilik doğrudan yüksek bir oranda; denetim planlamasına, denetimin yürütülmesine, görüş oluşturmaya, denetçilerin denetim yüküne etki etmektedir.

Ülkemizde bağımsız denetime tabi olan şirketlerin sayısında meydana gelen artışa paralel olarak bağımsız denetim standartları daha da önemli hale gelmektedir. Bu standartlardan bir tanesi de “BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik” standardıdır.

Önemlilik standardı, aşağıdaki hususlara doğrudan ve yüksek bir oranda etki etmesinden dolayı diğer standartlardan farklılaştırmaktadır. Önemlilik doğrudan yüksek bir oranda; denetim planlamasına, denetimin yürütülmesine, görüş oluşturmaya, denetçilerin denetim yüküne etki etmektedir.

Önemlilik denetim standartlarının da belirtildiği üzere sübjektif bir yapıya sahiptir. Denetçinin mesleki muhakemesi ve finansal tablo kullanıcılarının finansal bilgiye olan ihtiyaçları en önemli değişkendir. Bunun yanında işletmenin küçük işletme olması, yatırımcıların niteliklerinden başlayarak denetçinin yaşına kadar birçok değişkenden etkilenmektedir.

Ülkemizde bağımsız denetimin yeni gelişmeye başladığı göz önüne alındığında, gerek akademisyenlerin gerekse de kurumların, konunun güzel kavranması adına vermiş oldukları uygulama örnekleri bağımsız denetimin amacına hizmet etmemekte, aksine tam tersi sonuçlar doğurmaktadır. Yurtdışında yapılan bilimsel araştırmanalar da göstermektedir ki, önemlilikle ilgili asıl sorun uygulamadan kaynaklanmaktadır. Üzerinde durulması gereken konu önemliliğe etki eden değişkenlerin neler olduğunun ve etkileme düzeylerinin belirlenmesidir.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Denetçilerin asıl kavranması gereken konunun, sabit bir oranı esas alınarak değil yazımızda belirtilen değişkenler gibi değişkenlerin dikkate alınarak denetimin tüm aşamalarına yansıtılmasının gereklilik olduğunun anlatılmasıdır. Bu kavramdan sonra örnek uygulamalara geçilmesi konunun güzel kavranması adına daha etkili sonuçlar doğuracaktır.

Önemlilik konusunda yapılabilecek ve etkili olacağını düşündüğümüz bir diğer konu ise, ülkemizde FRC (Financial Reporting Council) gibi bir konsey bulunmamakla birlikte, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), KGK (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) gibi büyük dataya erişebilecek kurumların bu konuyu ve değişkenlerini araştırmasıdır. Söz konusu kurumlar denetçilere, FRC gibi büyük dataya erişimde kolaylık veya bilgi sağlaması durumunda sektöre daha anlamlı katkıda bulunabilirler.

Borsa yatırımcıların karar almalarını etkilemesi bakımında da İngiltere (Financial Reporting Council) ve Hollanda (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) düzenleyici kuruluşları örneğinde olduğu gibi denetim raporlarında denetçilerin önemlilik seviyelerini belirtmeleri hem bağımsız denetimin amacına hizmet edecektir hem de finansal tabloların güven seviyesini artıracaktır. Bu konuda bir zorlayıcı düzenleme yapılmasa bile yetkili kurumlar tarafından bu hususun tavsiye edilmesi her yönüyle bağımsız denetimin amacına ulaşmasına hizmet edecektir.

31 Ocak 2020 /Önemi Anlaşılmayan Önemlilik
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu