Muhasebe programları üzerine araştırmalar yürüttüğümüz bir dönemde, irtibata geçtiğimiz firmalardan muhasebe kısmında 100’ün üzerinde, ön muhasebe kısmında bunun kat be katı muhasebe programı olduğunu öğrenmiştik. Doğru sayıya Gelir İdaresi Başkanlığı daha iyi vakıftır. En azından bilmesi ve bir istatistik olarak yayınlaması gerekir diye düşünüyoruz. “Roma Bile Böyle Çökmemişken GİB Nasıl Çöktü” başlıklı bir önceki yazımızda, çok kısa da olsa “muhasebe programlarının başıboşluğuna” atıfta bulunmamız üzerine, çeşitli çevrelerden farklı dönüşler aldık. Bu yüzden bu yazıyı bu konuya ayırmak istedik.

4603 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Bankaların Personeline Kendi İç Mevzuatınıa Göre Ödenen Yol Parası, Geçici Görevlendirme Ve İkamet Giderlerinin Gelir Vergisine Tabi Tutulmaması Gerekmekte; Ancak, Adı Geçen Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tari

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 20.12.2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.42/4229-2/61233
KONU : Bankanın, personeline ödediği bankacılık
tazminatının gelir vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
……………….

İLGİ : 12.12.2000 tarih ve STE/HB/3746/119507 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızın incelenmesinden, 4603 sayılı Kanunun 3/2 nci maddesi hükmü gereğince Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle çalışmakta olan personele ödenen bankacılık tazminatının gelir vergisine tabi olup olmadığı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek,tazminat,kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” denilmiştir.

Diğer taraftan, 4603 sayılı Kanunun 3/2 nci maddesinde, “Bankaların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan personeline en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 180’ini geçmemek üzere görev ve unvanlarına göre yönetim kurullarınca belirlenecek miktarda bankacılık tazminatı ödenir. Bu personele bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bankalarca kendi iç mevzuatına göre yol parası, geçici görevlendirme ve ikamet gideri olarak yapılmış olan ödemeler bu Kanuna göre yapılmış sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan bu tür ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiyi tabi tutulmaz ve bundan sonra her ne ad olursa olsun, bu mahiyette ödeme yapılmaz.” hükmü yer almıştır.

Buna göre, 4603 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar personelinize kendi iç mevzuatınıza göre ödenen yol parası, geçici görevlendirme ve ikamet giderlerinin gelir vergisine tabi tutulmaması gerekmekte; ancak, adı geçen Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan personelinize, bu Kanuna göre ödenen bankacılık tazminatının gelir vergisinden istisna edilmesine yönelik, ilgili Kanunda herhangi bir düzenleme olmadığından, bu ödemelerin gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:4603 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Bankaların Personeline Kendi İç Mevzuatınıa Göre Ödenen Yol Parası, Geçici Görevlendirme Ve İkamet Giderlerinin Gelir Vergisine Tabi Tutulmaması Gerekmekte; Ancak, Adı Geçen Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tari

20.12.2000

B.07.0.GEL.0.42/4229-2/61233

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Programı Çalıştır Ki İnsan Yaşasın
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu