Beklenen af kanunu sonunda çıktı. Önceki kanunlarda olduğu gibi 7326 sayılı Kanun da mükellefler için çok önemli avantajlar içeriyor. Bu avantajlardan en popüler olanı ise mükelleflere incelenmeme zırhı veren veya devam eden incelemelerin sonlandırılmasını sağlayan matrah/vergi artırımı düzenlemesi. Mükelleflerin nasıl matrah/vergi artırımı yapacakları ve hangi şartlarda incelenmeyecekleri gerek kanunda gerek sonrasında yayımlanan tebliğde detaylıca açıklandı. Bugün üzerinde durmak istediğimiz nokta ise kanunun yayımı tarihinden (9 Haziran 2021) önce başlayıp halen devam eden incelemesi olan mükelleflerin, incelenen dönemlere ilişkin matrah/vergi artırımı yapmak istemeleri durumunda kanunun kendilerine sunduğu avantajı kaybetmemeleri konusuna dikkat çekmek.

Beklenen af kanunu sonunda çıktı. Önceki kanunlarda olduğu gibi 7326 sayılı Kanun da mükellefler için çok önemli avantajlar içeriyor. Bu avantajlardan en popüler olanı ise mükelleflere incelenmeme zırhı veren veya devam eden incelemelerin sonlandırılmasını sağlayan matrah/vergi artırımı düzenlemesi. Mükelleflerin nasıl matrah/vergi artırımı yapacakları ve hangi şartlarda incelenmeyecekleri gerek kanunda gerek sonrasında yayımlanan tebliğde detaylıca açıklandı. Bugün üzerinde durmak istediğimiz nokta ise kanunun yayımı tarihinden (9 Haziran 2021) önce başlayıp halen devam eden incelemesi olan mükelleflerin, incelenen dönemlere ilişkin matrah/vergi artırımı yapmak istemeleri durumunda kanunun kendilerine sunduğu avantajı kaybetmemeleri konusuna dikkat çekmek.

Devam Eden İncelemesi Olan Mükelleflere Kanunda Sunulan Hak

Bilindiği gibi incelenen dönem için matrah/vergi artırımı yapılması durumunda kanunun yayımı tarihinden önce başlayıp bu tarih itibariyle devam etmekte olan vergi incelemelerinin (VUK md. 359/b kapsamında yapılanlar hariç) bitirilmesi için bir son tarih düzenlenmiştir. Bu tarih 2 Ağustos 2021’dir. Devam eden incelemeler sonucunda düzenlenen raporların bu tarihe kadar vergi dairesi kayıtlarına girmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar tamamlanamayan incelemelere devam edilmez.

Peki matrah/vergi artırımı yapılan yıl için düzenlenen rapor 2 Ağustos 2021 tarihinden önce vergi dairesi kayıtlarına girerse ne olacak? Kanun bu durum için mükelleflere önemli bir avantaj sunuyor. Matrah/vergi artırımına ilişkin bildirimlerin, vergi inceleme raporundan önce vergi dairesi kayıtlarına girmesi şartıyla, artırım sonucunda ödenecek tutarlar, inceleme raporunda önerilen tarhiyattan düşülecektir. Örnek vermek gerekirse, mükellef matrah/vergi artırımı yapmış ve buna ilişkin 70 TL vergi hesaplanmıştır. Sonrasında vergi dairesi kayıtlarına giren vergi inceleme raporunda 100 TL tarhiyat önerilmiştir. Bu durumda önerilen 100 TL tarhiyattan matrah/vergi artırımı nedeniyle hesaplanan 70 TL düşülecek ve rapora istinaden sadece 30 TL tarhiyat yapılabilecektir.

Ancak burada dikkatlerden kaçmaması gereken bir detay var. Yukarıda bahsedilen mahsubun yapılabilmesi için matrah/vergi artırımına ilişkin beyannamelerin, vergi inceleme raporlarından önce vergi dairesi kayıtlarına girmesi gerekmektedir. Bunu okuyup “Hadi hemen matrah artırımını yapalım” diyen mükellefler ise ne yazık ki sistemsel bir engelle karşılaşacaklar. Gelir İdaresi Başkanlığı 17 Haziran 2021 tarihinde 7326 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin takvimi içeren bir duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre, matrah artırımına ilişkin beyannameler 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren sistemden verilebilecek.

Peki ama her ne kadar 30 Hazirana az bir süre kalmış olsa da vergi müfettişlerinin üzerindeki zaman baskısı nedeniyle hızlanan incelemeler neticesinde kısa sürede tamamlanan raporlar, sistemin açılmamış olması nedeniyle verilemeyen beyannamelerden önce vergi dairesi kayıtlarına girerse ne olacak? Ne olacağı aslında açık. Yukarıda anlatılan mahsup imkanı ortadan kalkacak. Yani hem matrah/vergi artırımı sonucunda çıkan vergiler ödenecek hem de raporda önerilen tarhiyatlar. Yukarıdaki örnekten gidersek hem 70 TL ödenecek hem de 100 TL.

Tam kafaların karıştığı sırada neyse ki Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 18 Haziran 2021 tarihli 2021/1 sayılı İç Genelgesi imdada yetişti. İç genelgenin (I/4) bölümünde, inceleme süreci devam eden mükelleflere kanunda tanınan mahsup hakkının kaybolmaması için matrah artırım beyannamelerinin sistemden verilmeye başlanacağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar matrah artırımına ilişkin bildirimlerin vergi dairelerine elden verilebileceği ifade edilmiştir.

Özetleyecek olursak, incelemesi devam eden mükellefler incelenen dönemlere ilişkin matrah artırımı yapacaklarsa mahsup hakkını kaybetmemek için sistemin açılacağı 30 Haziran 2021 tarihini beklemeksizin Tebliğ ekindeki dilekçeyi doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine elden vermeleri gerekmektedir. Bu sayede dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih, matrah artırımı yapılmış tarih olarak kabul edilecektir.

İncelemesi Devam Etmekte Olup Matrah Artırımı Yapacak Mükellefler Acele Etmeli!

Mükelleflerle yaptığımız görüşmelerden anlaşılıyor ki Vergi Denetim Kurulu belli bir aşamaya gelmiş, kısa süre içinde tamamlanabilecek incelemelerde vites yükseltti. Vergi müfettişleri bu aşamada olan incelemelerinde mükellefleri hızla tutanak imzalamaya davet ediyor. Akabinde de raporlarını tamamlayıp vergi dairelerine gönderecekler. Bu nedenle bir günün bile kritik öneme sahip olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemdeyken incelenmekte olan dönemleri için matrah artırımı yapmayı düşünen mükelleflerin acele etmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Eğer siz kararınızı verip artırım yapana kadar vergi müfettişi raporunu tamamlayıp vergi dairesine gönderirse mahsup imkanınız ortadan kalkacak. Şu aşamada gerçekten de “Vakit nakittir”.

25 Haziran 2021 /Vergi İncelemesi Devam Etmekte Olup Matrah/Vergi Artırmayı Düşünen Mükellefler! Buraya Dikkat!
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Teşvik Belgeli İnşaat İşlerinde Liste Sorunu

makale

01052022 tarihinden itibaren uygulama alanı bulan Tebliğe göre iadenin şekli “proje tipi” olarak tabir ettiğimiz şekilde belirlendi Bu sistemin özü, istisna kapsamında KDV’siz alım yapacak mükelleflerin teşvik belgesinde yer alan inşaat işleri kapsamında KDV’siz olarak temin edeceği mal ve hizmetlerin listesini en baştan internet vergi dairesine yüklemesi ve bu ...

6 Eylül 2022 0 1077

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Yöntemleri Ve Mahsup Yönteminin Türk Vergi Kanunlarındaki Uygulaması

makale

OECD’nin Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model Anlaşmasında, çifte vergilendirmeyi önlemek için temel olarak iki yöntem önerilmektedir Bunlar, “İstisna Yöntemi (Exemption Method)” ve “Mahsup Yöntemi (Credit Method)”dir Türkiye’nin bugüne kadar imzaladığı anlaşmalarda bu iki yönteme de (bazen farklı durumlarla ilgili olarak her ikisine de) yer verilmekle birlikte, ...

12 Ağustos 2022 0 1174

Son Yorumlananlar

Top
Menu