213 Sayilı Vergi Usul Kanunu’nun 5. Maddesiyle Hukme Baglanan Vergi Mahremiyeti Kapsamındaki Bilgiler 3.şahıslara Açıklanamaz.
 

T.C.

MALIYE BAKANLIGI

Gelirler Genel Miidiirlugii

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI    : B.07.0.GEL.0.28/2803-5 – 33                              

KONU :

… BAKANLIGI ..

… GENEL MUDURLUGU

İLGİ: 28.06.2004 tarih ve KONT-001/1359/43410/6551 sayılı  yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, ….. Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin denetimi sırasında Kontrolörler tarafından kooperatifin vergi borçları ile ilgili bilgi talep edildiği, ancak …. Vergi Dairesinin 20.04.2004 tarihli yazısında söz konusu bilgilerin, vergi mahremiyeti kapsamında değerlendirildiğinden. verilmesine imkan bulunmadığının belirttiği anlaşılmıştır.

Söz konusu bilgiler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesiyle hükme bağlanan vergi mahremiyeti kapsamında olduğundan, bu bilgilerle ilgili olarak bir açıklama yapilmasi mümkün değildir.

Öte yandan. adi gecen kooperatif tarafından doğrudan ilgili vergi dairesine başvurulması halinde yazınızda istenilen bilgilerin kendilerine verilmesi imkan dahilindedir.

Bu itibarla. vergi dairesince yapılan işlemin düzeltilmesini gerektirecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Özelge:213 Sayilı Vergi Usul Kanunu’nun 5. Maddesiyle Hukme Baglanan Vergi Mahremiyeti Kapsamındaki Bilgiler 3.şahıslara Açıklanamaz.

28.08.2004

B.07.0.GEL.0.28/2803-5-33

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /213 Sayilı Vergi Usul Kanunu’nun 5. Maddesiyle Hukme Baglanan Vergi Mahremiyeti Kapsamındaki Bilgiler 3.şahıslara Açıklanamaz.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu