3810.10.00.00.11 Gtip Numaralı Malın Ötv Ye Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

3810.10.00.00.11 Gtip Numaralı Malın Ötv Ye Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

93767041-135[8-2013/23]-90

16/05/2013

Konu

:

3810.10.00.00.11 GTİP numaralı malın ÖTV ye tabi olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda     Vergi Dairesi Müdürlüğünün     vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, firmanızın kapasite raporuna ekletmiş olduğu 3810.10.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı  metal yüzeyler için temizlik solüsyonu isimli malın ÖTV’ye tabi bir mal olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Verginin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye  tâbi tutulmuştur. Ayrıca söz konusu madde hükmünde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (T.G.T.C.) tanımlanan eşyalar olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre herhangi bir malın ÖTV’ye tabi olup olmadığına karar verebilmek için o malın T.G.T.C.’de yer alan G.T.İ.P. numarasının bilinmesi gerekmektedir. G.T.İ.P. numarası tespiti ise ÖTV Kanunu gereği Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı G.T.İ.P. tespitlerini ise 10 ve 11 Seri No.lu Gümrük Tebliğleri (Tarife) uyarınca yapmaktadır.

            Bu bağlamda, firmanız tarafından üretildiği ifade edilen ilgide kayıtlı özelge talep formuna konu mala ilişkin G.T.İ.P. numarası tespitinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimine yaptırılarak bu malın ÖTV’ye tabi olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla firmanızca bahsi geçen gümrük tebliğlerine istinaden G.T.İ.P. numarası tespiti yaptırılacak malın, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ekindeki gümrük çıkış beyannamesinde 3810.10.00.00.11 olarak beyan ettiğiniz malla aynı mal olması halinde, söz konusu mal ÖTV Kanununa ekli listelerde yer almadığından, bu malın tesliminde ÖTV uygulanmayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3810.10.00.00.11 Gtip Numaralı Malın Ötv Ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

16.05.2013

93767041-135[8-2013/23]-90

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /3810.10.00.00.11 Gtip Numaralı Malın Ötv Ye Tabi Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu