6 Seri No.lu Ötv Genel Tebliğinde Belirtilen Dağıtıcılar Tarafından İthal Veya İmal Edilen Ya Da Rafinericiden Ötv Ödenerek Satın Alınan Yakıtlar İçin Ötv’nin Sıfır Olarak Uygulanmasının Mümkün Olması Hakkında.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.59/5921-19

KONU:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

….. A.Ş.

İLGİ: 20.01.2004 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, 6 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında rafinerici olmayan ithalatçı firmalardan satın alınarak teslim edilen deniz yakıtları için ÖTV tutarının sıfır olarak uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Bakanlığımız görüşünü sorduğunuz anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 6 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 1 inci bölümünde “Dağıtıcı” kapsamına Maliye Bakanlığı tarafından verilen Dağıtım İzin Belgesini haiz, 04.12.2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan; “Rafinerici”, “Dağıtıcı” ve “İhrakiye Teslim Şirketi”lerinin girdiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Tebliğin 4/a bölümünde “dağıtıcılar ithal ettikleri veya imal ettikleri deniz yakıtının tesliminde, ÖTV tutarını sıfır olarak uygulayacaklar ve tahsil etmedikleri ÖTV tutarı ile yakıt alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarasını, düzenlenen faturada ayrıca belirteceklerdir. Dağıtıcılar, rafinericilerden ÖTV ödeyerek aldıkları deniz yakıtını teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri deniz yakıtına ilişkin olarak düzenleyecekleri faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmeyeceklerdir. Teslim bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarı ile yakıt alan deniz aracına ait yakıt alım defteri numarası, faturada ayrıca belirtilecektir. Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarı, rafinericilerden aldığı mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilir” açıklamasına yer verilmiştir.

Bu nedenle, söz konusu Tebliğ kapsamında özel tüketim vergisinin sıfır olarak uygulanması, dağıtıcılar tarafından ithal veya imal edilen ya da rafinericiden ÖTV ödenerek satın alınan yakıtlar için mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:6 Seri No.lu Ötv Genel Tebliğinde Belirtilen Dağıtıcılar Tarafından İthal Veya İmal Edilen Ya Da Rafinericiden Ötv Ödenerek Satın Alınan Yakıtlar İçin Ötv’nin Sıfır Olarak Uygulanmasının Mümkün Olması Hakkında.

20.03.2004

B.07.0.GEL.0.59/5921-19

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /6 Seri No.lu Ötv Genel Tebliğinde Belirtilen Dağıtıcılar Tarafından İthal Veya İmal Edilen Ya Da Rafinericiden Ötv Ödenerek Satın Alınan Yakıtlar İçin Ötv’nin Sıfır Olarak Uygulanmasının Mümkün Olması Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu