8525.80.91.00.00 G.t.i.p. No.lu Eşyanın Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

8525.80.91.00.00 G.t.i.p. No.lu Eşyanın Ötv'ye Tabi Olup Olmadığı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-1493

16/09/2013

Konu

:

8525.80.91.00.00 G.T.İ.P. No.lu eşyanın ÖTV’ye tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanız tarafından ithal edilen ve 8525.80.91.00.00 G.T.İ.P. numarası kapsamında olan malların ÖTV’ye tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ÖTV’ nin konusuna alınmıştır.

            Ayrıca, Kanunun (1/2) maddesine göre, ÖTV kapsamına giren mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmış olup, ÖTV Kanunu eki listelerdeki malların G.T.İ.P. numaralarının tespitinde tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır.

            Öte yandan, 6111 sayılı Kanun ile değişik 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “8525.80” tarife alt pozisyonundaki “Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar”dan [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar] sayılmıştır.

            Ancak, 8525.80 tarife alt pozisyonu kapsamındaki “Görüntü kaydedici kameralar” başlığı altında yer alan “8525.80.91.00.00 Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler” ve “8525.80.99.00.00 Diğerleri (görüntü kaydedici kameralar)” G.T.İ.P no.larında tanımlanan kameralar ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamına alınmamıştır.

            Buna göre, TGTC’nin 8525.80 tarife alt pozisyonuna ait “8525.80.91.00.00 Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler” G.T.İ.P no.su kapsamındaki malların ithalatı ve imal edenler tarafından teslimi, ÖTV’ye tabi bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:8525.80.91.00.00 G.t.i.p. No.lu Eşyanın Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı.

16.09.2013

39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-1493

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /8525.80.91.00.00 G.t.i.p. No.lu Eşyanın Ötv’ye Tabi Olup Olmadığı.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu