İsteğe Bağlı Olarak Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirilmesi Halinde, Tasdik Ettirilen Damga Vergisi Defterinin Her Yıl Yeniden Tasdik Ettirilmeden Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İsteğe Bağlı Olarak Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirilmesi Halinde, Tasdik Ettirilen Damga Vergisi Defterinin Her Yıl Yeniden Tasdik Ettirilmeden Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

27575268-105[220-2015-320]-451266

20.11.2018

Konu

:

Damga vergisi defter tasdiki hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuzu ve isteğe bağlı olarak damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirdiğinizi belirterek, tasdik ettirdiğiniz damga vergisi defterini her yıl yeniden tasdik ettirmeden kullanıp kullanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 20 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, belirlenen kişi ve kuruluşların makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti yapılması şeklindeki ödemelerini kaydetmek için “Damga Vergisi Defteri” adı altında özel bir defter tutulması zorunluluğu getirilmiş, bu defterin tutulmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uyulacağı açıklanmıştır.

Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 221 nci maddesinde bu Kanun hükümlerine göre tutulması ve tasdiki zorunlu defterlerin tasdik zamanına ilişkin hükümlere yer verilmiş, “Tasdiki yenileme” başlıklı 222 nci maddesinde de defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenlerin Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerin bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, damga vergisi defterinin tasdikinde Vergi Usul Kanununun tasdik zamanı, tasdiki yenileme ve tasdik makamına ilişkin hükümlerine uyulması zorunlu olup, damga vergisi defterini ertesi yılda da kullanmak isteyenlerin Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerin bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İsteğe Bağlı Olarak Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirilmesi Halinde, Tasdik Ettirilen Damga Vergisi Defterinin Her Yıl Yeniden Tasdik Ettirilmeden Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk.

20.11.2018

27575268-105[220-2015-320]-451266

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /İsteğe Bağlı Olarak Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirilmesi Halinde, Tasdik Ettirilen Damga Vergisi Defterinin Her Yıl Yeniden Tasdik Ettirilmeden Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu