İşyeri Kapatma Cezasına Dayanak Teşkil Eden Tutunağa İstinaden Kesilen Cezaların Mahkemece Kaldırılması Halinde, İşyeri Kapatma Cezasının Uygulanamayacağı Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İşyeri Kapatma Cezasına Dayanak Teşkil Eden Tutunağa İstinaden Kesilen Cezaların Mahkemece Kaldırılması Halinde, İşyeri Kapatma Cezasının Uygulanamayacağı Hakkında.

T.C.
MALIYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 06.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.30/3026-354-430/18450
KONU : İşyeri kapatma cezasına dayanak teşkil eden
tutunağa istinaden kesilen cezaların mahkemece kaldırıl-
ması halinde, işyeri kapatma cezasının uygulanamayacağı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: a) ………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.
b) ………………… gün ve ………………… sayılı yazımız.
c) ………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.

İlgi (c)’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Yazınızdan anlaşıldığına göre, İliniz ….. Vergi Dairesi mükelleflerinden ….. Ltd. Şti.nezdinde yapılan yoğun ve yaygın vergi denetimleri sırasında belge düzenine uymadığı tespit edilerek buna dair 07.10.1996 ve 24.10.1996 tarihli tutanaklar düzenlenmiştir.

Bunun üzerine adı geçen şirkete 09.12.1996 tarihli uyarı yazıyazılarak belge düzenine üçüncü defa uyulmadığının tespiti halinde işyerleri için kapatma cezası uygulanacağı bildirilmiştir. Uyarı yazısının tebliğinden sonra 18.12.1996 tarihinde mükellefin belge düzenine uymadığı üçüncü defa tespit edilerek buna dair 129424 numaralı tutanak düzenlenmiştir.

Üç ayrı tarihte düzenlenen tutanaklara dayanılarak kesilen özel usulsüzlük cezalarına karşı mükellef tarafından Konya Vergi Mahkemesinde davalar açılmıştır.

Vergi mahkemesince ise 30.12.1996, 31.12.1996 gün ve K.No:1996/956,958 sayılı kararlarla söz konusu özel usulsüzlük cezalarının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, vergi mahkemesince, işyeri kapatma cezasına dayanak teşkil eden tutanaklara istinaden kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılmasına karar verildiğinden, işyeri kapatma cezasının uygulanmasına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:İşyeri Kapatma Cezasına Dayanak Teşkil Eden Tutunağa İstinaden Kesilen Cezaların Mahkemece Kaldırılması Halinde, İşyeri Kapatma Cezasının Uygulanamayacağı Hakkında.

06.05.1997

B.07.0.GEL.0.30/3026-354-430/18450

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /İşyeri Kapatma Cezasına Dayanak Teşkil Eden Tutunağa İstinaden Kesilen Cezaların Mahkemece Kaldırılması Halinde, İşyeri Kapatma Cezasının Uygulanamayacağı Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu