Alınan Gümrük Müşavirliği İzin Belgesinin Danıştay Kararı İle İptal Edilmesi Nedeniyle, Yeniden Düzenlenecek Olan Gümrük Müşavirliği Yardımcısı İzin Belgesinin Harçsız Düzenlenip Düzenlenemeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-2264

21/12/2011

Konu

:

Gümrük müşavirliği yardımcı belgesi harcı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 1998 yılında harcını ödeyerek Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi, 2005 yılında ise Gümrük Müşaviri olmanız üzerine harcını ödeyerek Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi aldığınız anlaşılmıştır. Ancak almış olduğunuz Gümrük Müşavirliği İzin Belgesinin Danıştay kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, adınıza yeniden düzenlenecek olan Gümrük Müşavirliği Yardımcısı İzin Belgesinin harçsız düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 108’inci maddesinde; “İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir.” hükmü ile 109’uncu maddesinde; “İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişiler ödemekle mükelleftirler.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 111’inci maddesinde de, “Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kısımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınır.” hükmü bulunmaktadır.

            Buna göre, adınıza yeniden düzenlenecek olan Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi için 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin VI – 14 maddesine göre harç ödemeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Alınan Gümrük Müşavirliği İzin Belgesinin Danıştay Kararı İle İptal Edilmesi Nedeniyle, Yeniden Düzenlenecek Olan Gümrük Müşavirliği Yardımcısı İzin Belgesinin Harçsız Düzenlenip Düzenlenemeyeceği Hk.

21.12.2011

B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-2264

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Alınan Gümrük Müşavirliği İzin Belgesinin Danıştay Kararı İle İptal Edilmesi Nedeniyle, Yeniden Düzenlenecek Olan Gümrük Müşavirliği Yardımcısı İzin Belgesinin Harçsız Düzenlenip Düzenlenemeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu