Belirli Süre İle Sınırlı Olarak Deneme Amaçlı Teslim Edilen Ürünler İçin Faturanın Düzenlenme Süresi Ve Belge Düzeni Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Belirli Süre İle Sınırlı Olarak Deneme Amaçlı Teslim Edilen Ürünler İçin Faturanın Düzenlenme Süresi Ve Belge Düzeni Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-906

08/03/2012

Konu

:

Belirli süre ile sınırlı olarak deneme amaçlı teslim edilen ürünler için faturanın düzenlenme süresi ve belge düzeni.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda müşterilerinize ürünlerinizi otuz gün süre ile deneme amaçlı teslim edeceğinizi, beğenilmesi halinde deneme süresinin sonunda müşterilerinize fatura düzenlemek istediğinizi, beğenilmemesi halinde ürünlerin müşterilerden geri alınacağını belirterek deneme amaçlı ürün teslimleri için öncelikle sevk irsaliyesi düzenleyeceğinizi, 30 günlük deneme süresinin sonunda fatura düzenleyebilmeniz hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229’uncu maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

            Aynı Kanun’un “Faturanın Şekli” başlıklı 230’uncu maddesinin birinci fıkrasının beş numaralı bendinde, satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarasının, faturada bulunması gerektiği, ikinci fıkrasında da malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere Kanun’un “Faturanın Şekli” ve “Faturanın Nizamı” ile ilgili madde hükümleri uygulanacaktır. Diğer taraftan irsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiğinin ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

            Kanun’un “Faturanın Nizamı” başlıklı 231’inci maddesinin birinci fıkrasının beş numaralı bendine göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.

            Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu’nun 234’üncü maddesi uyarınca, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

            Buna göre, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde şirketinizce sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, malın teslim tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde fatura düzenlenmesi gerekmekte olup, faturanın deneme süresi sonunda düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan, satılan malların iade edilmek istenilmesi durumunda vergi mükellefleri tarafından fatura, mükellef olmayanlar tarafından yapılacak iadelerde ise şirketinizce gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Belirli Süre İle Sınırlı Olarak Deneme Amaçlı Teslim Edilen Ürünler İçin Faturanın Düzenlenme Süresi Ve Belge Düzeni Hk.

08.03.2012

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-906

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Belirli Süre İle Sınırlı Olarak Deneme Amaçlı Teslim Edilen Ürünler İçin Faturanın Düzenlenme Süresi Ve Belge Düzeni Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu