Daha Önce Biçerdöver İşletmesi Nedeniyle Gerçek Usulde Zirai Kazanç Mükellefi İken Bu Faaliyetini Terk Eden Adı Geçenin, Daha Sonra Minibüs Satın Alarak Yolcu Taşımacılığı İşine Başlaması Nedeniyle Basit Usulden Faydalanması Mümkün Bulunmamaktadır.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Daha Önce Biçerdöver İşletmesi Nedeniyle Gerçek Usulde Zirai Kazanç Mükellefi İken Bu Faaliyetini Terk Eden Adı Geçenin, Daha Sonra Minibüs Satın Alarak Yolcu Taşımacılığı İşine Başlaması Nedeniyle Basit Usulden Faydalanması Mümkün Bulunmamaktadır. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI     : B.07.0.GEL.0.44/4405-1367                                             07.01.2004 * 705

KONU  :

……………….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : ……………….. tarih ve ……………….. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan, İliniz ……. Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden  ……………………………..’a tayin edilen, ………………..tarih ve ………………..sayılı müktezanız incelenmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 46 ncı maddesinde “Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiçbir şekilde basit usule dönemezler.”  hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca; daha önce biçerdöver işletmesi nedeniyle gerçek usulde zirai kazanç mükellefi iken bu faaliyetini terk eden adı geçenin, daha sonra minibüs satın alarak yolcu taşımacılığı işine başlaması nedeniyle basit usulden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılarak neticesinden adı geçene de ilgi verilmesini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:Daha Önce Biçerdöver İşletmesi Nedeniyle Gerçek Usulde Zirai Kazanç Mükellefi İken Bu Faaliyetini Terk Eden Adı Geçenin, Daha Sonra Minibüs Satın Alarak Yolcu Taşımacılığı İşine Başlaması Nedeniyle Basit Usulden Faydalanması Mümkün Bulunmamaktadır.

07.01.2004

B.07.0.GEL.0.44/4405-1367/705

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Daha Önce Biçerdöver İşletmesi Nedeniyle Gerçek Usulde Zirai Kazanç Mükellefi İken Bu Faaliyetini Terk Eden Adı Geçenin, Daha Sonra Minibüs Satın Alarak Yolcu Taşımacılığı İşine Başlaması Nedeniyle Basit Usulden Faydalanması Mümkün Bulunmamaktadır.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu