T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-1363

13/04/2012

Konu

:

Devir alınan iddia bayiliği için hibe mahiyetinde ödenen bedelin kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Spor Toto Teşkilatından devir aldığınız iddia bayiliği için hibe mahiyetinde yapmış olduğunuz 10.000 ABD Doları tutarındaki ödemenin kurum kazancınızın tespitinde gider yazılıp yazılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında, kurum kazancının, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde kurum kazancının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabilecek giderler sayılmıştır.

            Bu hükümlere göre, şirketinizin Spor Toto Teşkilatına yapmış olduğu hibe mahiyetindeki bu ödemeler, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci ve Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddelerinde belirtilen giderler arasında yer almadığından kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Devir Alınan İddia Bayiliği İçin Hibe Mahiyetinde Ödenen Bedelin Kazancın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.

13.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-1363

Son Yorumlananlar

Top
Menu