Eft-pos Özellikli Yeni Nesil Ökc Yanında Sabit Pos Kullanılıp Kullanılmayacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRÜ

Sayı

:

95133703-105[257-ökc-2014/13]-100

15/05/2015

Konu

:

EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC yanında Sabit pos kullanılıp kullanılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, lokantacılık faaliyetinde bulunduğunuz, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC)  kullandığınız, ancak cihazın sık sık arıza yaptığı, servise gittiği zaman 2-3 günde geldiği, bu süre zarfında gelen müşterilerin kredi kartı ile ödeme yapmak istemeleri halinde tahsilat yapamadığınız ve zor duruma düştüğünüz belitilerek işletmenizde  YN ÖKC’nin dışında ek olarak sabit banka POS’u  kullanıp kullanamayacağınız hakkında bilgi istenilmektedir.

426 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257′ nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak “… satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.” denilmektedir.

Anılan Genel Tebliğin 4 numaralı bölümünde;

“…a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar (427 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen ibare) 1/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler…

c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 1/1/2016 tarihinde başlayacaktır. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler…” açıklamaları yer almaktadır.

Bu nedenlerle;

–  EFT-POS özellikli YN ÖKC’nin arızalanarak kullanılamaz hale geldiği ve yetkili servise tamir için gönderildiği sınırlı zaman zarfına münhasır olmak üzere lokanta işletmenizde bu cihazdan ayrı olarak sabit banka POS’u kullanmanız mümkün olup, bu takdirde sabit banka POS’larından geçen satışlarınızı Vergi Usul Kanununa göre Fatura veya 3100 sayılı Kanuna tabi ÖKC fişleriyle belgelendirmeniz, 

–  01.01.2016 tarihinden itibaren 426 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Basit/Bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’leri kullanmanız ve banka POS’larını (uyumluluğunu onaylatmak suretiyle) YN ÖKC’lere bağlatmanız,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Eft-pos Özellikli Yeni Nesil Ökc Yanında Sabit Pos Kullanılıp Kullanılmayacağı Hk.

15.05.2015

95133703-105[257-ökc-2014/13]-100

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Eft-pos Özellikli Yeni Nesil Ökc Yanında Sabit Pos Kullanılıp Kullanılmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu