Haiz Olunan İtus Sertifikasına İstinaden Araç İhracından Doğan Ötv İade Talebinde İndirimli Teminat Uygulamasından Yararlanılıp Yararlanılamayacağı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Haiz Olunan İtus Sertifikasına İstinaden Araç İhracından Doğan Ötv İade Talebinde İndirimli Teminat Uygulamasından Yararlanılıp Yararlanılamayacağı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-135-476298

21.11.2017

Konu

:

Haiz olunan İTUS sertifikasına istinaden araç ihracından doğan ÖTV iade talebinde indirimli teminat uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı.

     

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ÖTV ödenerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların ihracatından dolayı ÖTV ve KDV iadesi aldığınız, KDV iadeleriyle ilgili İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) Sertifikasını haiz olduğunuz ve bu sertifikaya istinaden indirimli teminat karşılığı ÖTV iadesi talep edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinin; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması koşuluyla vergiden müstesna olduğu; (2) numaralı fıkrasında ise ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin ihracatçıya iade edileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar ise ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/A/2) bölümünde yapılmıştır.

Mezkur Genel Tebliğin söz konusu bölümünde, ÖTV ödenerek satın alınan taşıtların ihracat teslimleriyle ilgili olarak

– ÖTV’ye tabi taşıtların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesinin, sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan taşıtlar için söz konusu olduğu,

– ÖTV ödenerek ithal edilen veya yurt içinde ÖTV mükellefinden satın alınan taşıtın ihracatında, ödenen ÖTV’nin iadesi için taşıtın, ithalatçısı veya yurt içinden satın alan tarafından, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmiş olmasının şart olduğu,

– İhraç edilen taşıtın alımına ait ÖTV’nin, mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük idaresine) ödendiğinin teyit edileceği, bu teyitten sonra ihraç edilen taşıta ait ÖTV’nin, talebe göre, gümrük beyannameli mal ihracından doğan KDV iadesi ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde (IV/E bölümü hariç) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde nakden ve/veya mahsuben iade edileceği

belirtilmiştir.

İTUS sertifikasına ilişkin açıklamalar ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/B) bölümünde yer almaktadır. Mezkur bölümde, İTUS sertifikası kapsamına giren mükelleflerde aranılan genel ve özel şartlar sayılmış olup, bu şartları taşıyan mükelleflerin KDV iade taleplerinin sertifika tarihini içine alan dönemden başlamak üzere genel teminat oranından daha düşük belirlenen oranlarda teminat alınmak suretiyle yerine getirileceği belirtilmiştir.

Buna göre, ihraç edilen taşıta ait ÖTV’nin, talebe göre, gümrük beyannameli mal ihracından doğan KDV iadesi ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde (IV/E bölümü hariç) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde nakden ve/veya mahsuben iade edilmesi mümkün olduğundan, KDV iadelerinde kullanılmak üzere alınan İTUS Sertifikasının ÖTV iade talepleri için de kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Haiz Olunan İtus Sertifikasına İstinaden Araç İhracından Doğan Ötv İade Talebinde İndirimli Teminat Uygulamasından Yararlanılıp Yararlanılamayacağı.

21.11.2017

B.07.1.GİB.4.34.17.01-135-476298

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Haiz Olunan İtus Sertifikasına İstinaden Araç İhracından Doğan Ötv İade Talebinde İndirimli Teminat Uygulamasından Yararlanılıp Yararlanılamayacağı.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu