Herşey Dahil Otel Sisteminde Adisyon Kullanımı Usulü Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Herşey Dahil Otel Sisteminde Adisyon Kullanımı Usulü Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK4-11

17/03/2011

Konu

:

Herşey Dahil Sisteminde Adisyon Kullanımı

İlgide kayıtlı dilekçenizde; … Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarada kayıtlı mükellefi olduğunuzu, her şey dahil sisteminde hizmet veren otelinizde dışarıdan gelen müşterilere de yemek hizmeti verildiğini belirterek, adisyon kullanıp kullanmayacağınız konusunda tarafınıza bilgi verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 298 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmeleri yeniden belirlenmiştir.

Tebliğde yer alan düzenlemelere göre, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler adisyon kullanmak mecburiyetindedirler. 

Ancak, self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmeler, sadece çay, kahve ve meşrubat satımı yapan kahvehane, çay ocağı ve çay bahçesi gibi işletmeler, basit usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri ile tom boncuk veya özel kredi kartıyla takip edilen hizmetlerin verildiği tatil köyü, otel gibi konaklama işletmelerinde adisyon kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.          

Öte yandan, 299 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 298 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile adisyon kullanmak zorunda olduğu açıklanan hizmet işletmelerinin alkollü içki servisi yapmaları halinde adisyon düzenleme mecburiyetlerinin bulunduğu, alkollü içki servisi yapmayan hizmet işletmelerinin ise adisyon düzenleme zorunluluklarının bulunmadığı belirtilmiştir.

Buna göre, işletmenizde her şey dahil sistemiyle verdiğiniz hizmetler ile tom boncuk veya özel kredi kartı ve benzeri usullerle takip edilen hizmetler için adisyon düzenleme mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

Ancak günübirlik olarak işletmenizin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen müşterilere işletmenizde alkollü içki satışınızın bulunması halinde adisyon düzenleme mecburiyetiniz bulunmaktadır. Ayrıca verilen bu hizmetler dolayısıyla V.U.K.’ nun 232 nci maddesine göre fatura düzenleme haddinin altında kalan satışlarınızı belgelendirmek için ödeme kaydedici cihaz kullanmanız gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Herşey Dahil Otel Sisteminde Adisyon Kullanımı Usulü Hk.

17.03.2011

B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK4-11

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Herşey Dahil Otel Sisteminde Adisyon Kullanımı Usulü Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu