Kredi Kartları İçin Alınan Yıllık Kullanım Ücretlerinin Fatura Yerine Geçen Hesap Bildirim Cetveli İle Belgelendirilmesi Gerekir.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI  : B.07.0.GEL.0.29/2924-232-

KONU:

Bakanlığımıza 09/03/2005 tarihinde göndermiş olduğunuz elektronik postada, bankaların kredi kartları için almış olduğu yıllık kullanım ücretlerinin belgelendirilmesinin zorunlu olup olmadığı sorulmaktadır.

Konu ile ilgili olarak, 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Bankaların yaptıkları hizmetler dolayısıyla lehlerine tahakkuk eden meblağları söz konusu Tebliğde açıklanan esaslara göre düzenlenecek dekontlarla belgelendirecekleri belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de, bankaların, lehlerine tahakkuk eden bu meblağlar için bankacılık teamüllerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetvelleri (ekstreler) ile bildirilmesi mutad olan faiz, hizmet bedeli, komisyon ve masrafları için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartıyla hesap bildirim cetvelleri düzenleyebilecekleri açıklamasına yer verilmiştir.

Bu nedenle, bankaların, kredi kartları için almış oldukları yıllık kullanım ücretlerine ilişkin olarak fatura yerine geçen hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenlemeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:Kredi Kartları İçin Alınan Yıllık Kullanım Ücretlerinin Fatura Yerine Geçen Hesap Bildirim Cetveli İle Belgelendirilmesi Gerekir.

09.05.2005

B.07.0.GEL.0.29/2924-232-

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kredi Kartları İçin Alınan Yıllık Kullanım Ücretlerinin Fatura Yerine Geçen Hesap Bildirim Cetveli İle Belgelendirilmesi Gerekir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu