Mahkeme Kararına Göre Ödenen Faiz, Mahkeme Harçları, Vekalet Ücreti İle Diğer İcra Ve Mahkeme Masraflarının Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Mahkeme Kararına Göre Ödenen Faiz, Mahkeme Harçları, Vekalet Ücreti İle Diğer İcra Ve Mahkeme Masraflarının Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-11-4-197

06/09/2011

Konu

:

Mahkeme kararına göre ödenen faiz, mahkeme harçları, vekalet ücreti ile diğer icra ve mahkeme masraflarının gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizce 02/04/2007 tarih, …numaralı ve 10/04/2007 tarih … numaralı faturalar ile … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numarasında kayıtlı … Mensucat ve Dış Tic.Ltd.Şti.nden KDV dahil 121.250,78 TL bedelle 71.704 metre ham kumaş satın alındığı, bu bedelin 25.000 TL’sinin 17/08/2007 tarihli banka havalesiyle satıcı firmaya ödendiği, kalan borcun ise satın alınan ham kumaşın hatalı olduğu iddia edilerek iade edilmek istendiğinden ödenmediği, ancak satıcı firmanın iade talebini kabul etmeyerek alacağını dava konusu yaptığı ve  davanın şirketiniz aleyhine sonuçlandığı belirtilerek, yargılama sonucu şirketinizce ödenmesine karar verilen asıl borç dışındaki faiz, mahkeme harçları, vekalet ücreti ile diğer icra ve mahkeme masrafı tutarlarının kurum kazancının tespitinde gider olarak kayıtlara alınıp alınamayacağı konusunda bilgi talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde ise işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

            Buna göre; Şirketiniz tarafından Mahkeme kararına istinaden ödenmesine karar verilen faiz, mahkeme harçları, vekalet ücreti ile diğer icra ve mahkeme masrafı tutarlarının Gelir Vergisi Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak kayıtlara alınması mümkün bulunmaktadır.

             Bilgilerinizi rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mahkeme Kararına Göre Ödenen Faiz, Mahkeme Harçları, Vekalet Ücreti İle Diğer İcra Ve Mahkeme Masraflarının Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

06.09.2011

B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-11-4-197

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Mahkeme Kararına Göre Ödenen Faiz, Mahkeme Harçları, Vekalet Ücreti İle Diğer İcra Ve Mahkeme Masraflarının Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu