“mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” Çerçevesinde Düzenlenecek Olan, “ulusal Mimari Proje Yarışması”nda Verilecek Ödüllerin 193 Sayılı Gelir Vergisi Kkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı    : B.07.1.GİB.0.42/4211-1374                                           01.07.2005 * 28974

Konu :  

İlgi : ……………… tarihli ve ……………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazıda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 üncü ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan 24/12/2002 tarihli ve 24973 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” çerçevesinde düzenlenecek olan, “Ulusal Mimari Proje Yarışması”nda verilecek ödüllerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29/1 ince maddesi hükmü gereği gelir vergisinden istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde ücretin tarifi yapılmış, aynı Kanunun 29/1 inci maddesinde de “İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyle verilen ikramiyeler ve mükafatlar”ın gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu istisna hükmünün uygulanabilmesi için, ödemenin maddede belirtilen iş ve faaliyetleri teşvik amacıyla ve memleket çapında öneme haiz bir çalışma sonucu yapılmış olması gerekmektedir.

Bu hükümlere göre, “Ulusal Mimari Proje Yarışması”nın, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esaslarına göre açılmış olması halinde, bu yarışmada derece alanlara yapılan ödemelerin  Gelir Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesine göre gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir. Ancak, proje yarışmasının anılan yönetmelik hükümlerine göre yapılmaması durumunda, yapılan ödemelerin gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

                                                                                                                           Başkan a.

Özelge:“mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” Çerçevesinde Düzenlenecek Olan, “ulusal Mimari Proje Yarışması”nda Verilecek Ödüllerin 193 Sayılı Gelir Vergisi K

01.07.2005

B.07.1.GİB.0.42/4211-1374/28974

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /“mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” Çerçevesinde Düzenlenecek Olan, “ulusal Mimari Proje Yarışması”nda Verilecek Ödüllerin 193 Sayılı Gelir Vergisi K
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu