Vergi Usul Kanunu (VUK) içerisinde yer alan Mücbir Sebeplerle Gecikme başlıklı madde 15 (VUK 15) içeriğine bu yazıda yer verilmiştir.

VERGİ USUL KANUNU

Mücbir Sebeplerle Gecikme

Madde 15

13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zaman aşımı işlemiyen süreler kadar uzar.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malûm olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lâzımdır.

(Ek fıkra: 28/12/2001-4731/4 md.;Değişik üçüncü fıkra: 16/7/2004-5228/1 md.) Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Vergipedia Mevzuat

Mücbir Sebeplerle Gecikme başlıklı Vergi Usul Kanunu (VUK) Madde 15 (VUK 15) içeriğine yukarıda yer verilmiştir. Vergipedia mevzuat sayfalarından Vergi Usul Kanunu içerisinde yer alan diğer maddelere ulaşabilirsiniz. Maddeyi ifade edilirken kullanılan (VUK 15) ifadesi resmi bir ifade olmayıp (VUK 15) ifadesi sadece Mücbir Sebeplerle Gecikme başlıklı maddenin sistemimizde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kullanılmaktadır.

(VUK 15) Mücbir Sebeplerle Gecikme İle İlgili Maddeler

Madde 7 – İdarenin Yardımı (VUK 7)

Madde 8 – Mükellef ve Vergi Sorumlusu (VUK 8)

Madde 9 – Vergi Ehliyeti (VUK 9)

Madde 10 – Kanuni Temsilcilerin Ödevi (VUK 10)

Madde 11 – Vergi Kesenlerin Sorumluluğu (VUK 11)

Madde 12 – Mirasçıların Sorumluluğu (VUK 12)

Madde 13 – Mücbir Sebepler (VUK 13)

Madde 14 – Kanuni ve İdari Süreler (VUK 14)

 

Mücbir Sebeplerle Gecikme (VUK 15)

18 Mart 2023 /Mücbir Sebeplerle Gecikme (VUK 15)
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlananlar
Top
Menu