Ötv’ De Askeri Amaçlı İstisna Hususunda.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ötv' De Askeri Amaçlı İstisna Hususunda. 

T.C.

MALİYE BAKANLIGI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir idaresi Başkanlığı

Sayı: B.07.1.GİB.0.01.59/5907-19/81396

Konu:

                                                                                                                                 18.10.2006

İlgide kayıtlı yazınız incelendi.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/1-a maddesi ile (I) sayılı listede yer alan malların, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi ÖTV’den istisna edilmiştir. Konuya ilişkin usul ve esaslar 1 Seri No.1u ÖTV Genel Tebliğinin 7.1.1. no.1u bölümünde açıklanmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca, ÖTV Kanununun 7/1-a maddesinde düzenlenen askeri amaçlı istisna sadece, ÖTV mükellefleri ile akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşlarının teslimlerinde uygulanabilecektir. Bundan sonraki safhalarda akaryakıt istasyonları ve bayilerin ÖTV istisnası uygulaması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, ÖTV mükellefleri ile akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşlarının askeri amaçlı istisna teslimlerini bayileri aracılığıyla emanet mal çeki uygulamasıyla veya diğer uygulamalarla gerçekleştirmesi ancak konuyla ilgili olarak yayımlanan 1 Seri No.1u ÖTV Genel Tebliğiyle belirlenen usul ve esaslara uyulması ve bu kapsamda teslim edilecek akaryakıtın faturasının ÖTV mükellefleri ya da akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşlarınca düzenlenmesi koşuluyla mümkün olacaktır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Özelge:Ötv’ De Askeri Amaçlı İstisna Hususunda.

18.10.2006

B.07.1.GİB.0.01.59/5907-19/81396

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Ötv’ De Askeri Amaçlı İstisna Hususunda.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu