Şehirlerarası Taşımacılıkta Kentkart Uygulaması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK8-44

17/05/2011

Konu

:

Şehirlerarası Taşımacılıkta Kentkart Uygulaması

İlgide kayıtlı dilekçenizde; … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, İktisadi İşletmenize ait otobüsler ile … arası yolcu taşımacılığı yaptığınız ve otobüslerinizde bilet kullanımının kaldırılarak kent kart uygulamasına geçilmesinin düşünüldüğü belirtilmek suretiyle konu hakkında belge düzeni ve uygulamaya ilişkin görüşümüz istenilmektedir.

382 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile özel kartlar kullanılarak yapılan şehir içi yolcu taşımacılığında belge düzenine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu açıklamalara göre, özel kartları satışa çıkaran firmalar ile bir banka arasında anlaşma yapılacak, kartların satışı ve bu kartlara yükleme yapılması işlemleri, bu kartları çıkaran firmalarla anlaşmalı bayilerce gerçekleştirilecek olup özel kartlara bayilerden yükleme yaptırılması sırasında henüz yolcu taşıma hizmeti gerçekleşmemiş olduğundan Vergi Usul Kanununda sayılan herhangi bir belgenin düzenlenmesine gerek bulunmayacaktır. Söz konusu özel kartlar, anlaşmalı yolcu taşıma işletmelerine ait taşıtlarda bulunan cihazlar (validatör) vasıtasıyla, taşıma hizmetine ait bedelin ödenmesinde kullanılacaktır. Anlaşmalı yolcu taşıma işletmeleri tarafından, bedeli söz konusu kartlar kullanılmak suretiyle ödenmiş bulunan taşıma hizmetlerine ilişkin olarak, elektronik ortamda tutulan ve muhafaza edilen kayıtlara istinaden, gün sonunda “muhtelif müşteriler” ibareli bir fatura düzenlenecektir.

Diğer taraftan, bayilerce sunulan hizmet dolayısıyla özel kartları satışa sunan firmalardan; bu firmalarca da anlaşmalı yolcu işletmelerinden alınacak komisyon vb. bedeller için, hizmetin tamamlanmasından itibaren yedi günlük süre dahilinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Bayilerce müşterilere yükleme yapılması sırasında mali değeri olmayan bir belgenin müşteriye verilmesi mümkündür.

Bu itibarla, …-… arası aynı il sınırları içerisinde kaldığından, Belediyenizin iktisadi işletmesinin yaptığı taşımacılık faaliyeti şehiriçi yolcu taşıma faaliyeti kapsamında olup, şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetinize ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen tebliğde belirtilen usul ve esaslara uyulmak şartıyla tebliğde belirlenmiş olan belge düzenine tabi olmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şehirlerarası Taşımacılıkta Kentkart Uygulaması Hk.

17.05.2011

B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK8-44

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Şehirlerarası Taşımacılıkta Kentkart Uygulaması Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu