Serbest Meslek Mükellefinin Ba-bs Formu Bildiriminde Bulunup Bulunmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Serbest Meslek Mükellefinin Ba-bs Formu Bildiriminde Bulunup Bulunmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-414

02/05/2011

Konu

:

Serbest meslek mükellefinin Ba-Bs Formu bildiriminde bulunup bulunmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, birinci sınıf vergi mükellefi iken 30.09.2010 tarihinde mükellefiyetinizi terk ettiğinizi, 01.10.2010 tarihinde serbest meslek faaliyetine başladığınızı belirterek Ba-Bs formlarını bildirmeye devam edip etmeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve Mükerrer 257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir. Daha sonra yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulunmaktadır.

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 2.2.1 bölümünde; “Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler  halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, yalnızca bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ve satımlarını Ba-Bs bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle, birinci sınıf (bilanço usulüne göre defter tutma) mükellefiyetinizi terk ettiğiniz 30.09.2010 tarihine kadar olan mal ve hizmet alım ve satımlarınıza ilişkin bildirimlerinizi elektronik ortamda gönderme zorunluluğunuz bulunmakta olup, vergi dairesi tarafından serbest meslek mükellefiyetinizin tesis edildiği 01.10.2010 tarihinden sonra yapacağınız mal ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin adınıza düzenlenen belgeleri  Ba-Bs formları ile  bildirme mükellefiyetiniz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Unvan Tanımsız

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Meslek Mükellefinin Ba-bs Formu Bildiriminde Bulunup Bulunmayacağı Hk.

02.05.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-414

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Serbest Meslek Mükellefinin Ba-bs Formu Bildiriminde Bulunup Bulunmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu