Sevk İrsaliyesi Hakkında Fiyat Ve Bedel İle İlgili Bilgiler Hariç Olmak Üzere, Vergi Usul Kanununun 230 Ve 231 Nci Madde Hükümleri Uygulanmakta Olup, İrsaliyelerde Malın Nereye Ve Kime Gönderildiği Ayrıca Belirtilir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 16.01.l997
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2922-230-834/1867
KONU : Sevk irsaliyesinde bulunması
gereken bilgiler hk.

………………………..

İLGİ: 6.12.1996 günlü dilekçeniz.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup, gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendinde açıklandığı gibi, emtianın sevki sırasında, fatura bulunsun veya bulunmasın mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir. Sevk irsaliyesinin malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alacının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesinin düzenlemesi veya taşıtta bulundurulması şarttır.

Sevk irsaliyesi hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 nci madde hükümleri uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Bu hükme göre, sevk irsaliyelerinde yukarıda sözü edilen maddede yeralan bilgilerin bulunması zorunludur.

Ancak, sevk irsaliyesinin merkezde bilgisayarla düzenleniyor olması ve düzenleme tarihinden sonra emtianın sevk edilecek olması halinde, irsaliyelere tanzim tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihi sütununun da ilave edilmesi ve sevk tarihinin fiili sevk sırasında doldurulması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, yükleme yapılan herbir kamyon üzerindeki mal ve sevk irsaliyeleri için icmal bir liste niteliğinde bilgisayarda hazırlanmış olan kamyon yükleme planının sevk irsaliye bilgilerini doğrulayan bir belge olarak kabulü mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Sevk İrsaliyesi Hakkında Fiyat Ve Bedel İle İlgili Bilgiler Hariç Olmak Üzere, Vergi Usul Kanununun 230 Ve 231 Nci Madde Hükümleri Uygulanmakta Olup, İrsaliyelerde Malın Nereye Ve Kime Gönderildiği Ayrıca Belirtilir.

16.01.1997

B.07.0.GEL.0.29/2922-230-834/1867

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sevk İrsaliyesi Hakkında Fiyat Ve Bedel İle İlgili Bilgiler Hariç Olmak Üzere, Vergi Usul Kanununun 230 Ve 231 Nci Madde Hükümleri Uygulanmakta Olup, İrsaliyelerde Malın Nereye Ve Kime Gönderildiği Ayrıca Belirtilir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu