Sol Ayak Bileği Artrodez Rahatsızlığı Nedeniyle Ötv İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sol Ayak Bileği Artrodez Rahatsızlığı Nedeniyle Ötv İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

T.C.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

51421814-135[7-2016/79]-100003

21/06/2016

Konu

:

Sol ayak bileği Artrodez rahatsızlığı nedeniyle ÖTV İstisnası uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, “Artrodez durumu (sol ayak bileği atrodez %8), diabetes mellitus (%20), eklemin ankilozu-ayak bileği ve ayak (sol ayak bileği ateşli silah yaralanması op.skarı. %5)” teşhislerini, %30 özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ve “Ağır engelli değildir. Sol ayak bileği artrodezden dolayı engelli otomatik vitesli araç kullanması uygundur.” açıklamasının yer aldığı, … Devlet Hastanesi tarafından adınıza düzenlenen … tarihli ve … sayılı engelli sağlık kurulu raporuna istinaden 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanarak otomatik vitesli bir araç alıp alamayacağınız hususunda görüşümüzün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.

Ayrıca, Kanunun (7/2) maddesinin uygulama usul ve esasları Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde belirlenmiş olup, Kanunun (7/2-c) maddesine (engellilik derecesi %90’ın altında olan malul ve engellilerin ÖTV’siz taşıt iktisabına ilişkin istisna düzenlemesinin) uygulamasına ilişkin açıklamalar mezkûr Genel Tebliğin (II/C/1.1, 1.3 ve 1.5) bölümlerinde yapılmıştır.

Buna göre, engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) %90’ın altında olan malul ve engellilerden yalnızca, engellilik durumu ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolu) engelliliğine uygun sabitlenmiş özel tertibat yaptırılmadan taşıtı kullanamayacak mahiyette olanlar yararlanabilmekte olup, engellilik durumu ve oranının tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması aranmaktadır.

Bu bağlamda, başvurunuz eki … Devlet Hastanesi tarafından adınıza düzenlenen … tarihli ve … sayılı engelli sağlık kurulu raporunda yer alan engellilik durumunuz itibariyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                          

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sol Ayak Bileği Artrodez Rahatsızlığı Nedeniyle Ötv İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

21.06.2016

51421814-135[7-2016/79]-100003

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sol Ayak Bileği Artrodez Rahatsızlığı Nedeniyle Ötv İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu