T.C.

MALİYE BAKANLIĞI


Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 08.05.1998SAYI : B.07.0.GEL.0.41/4106-85/17232KONU : Tarım işletmelerinde üretilen fındığın, Fiskobirlik Müdürlüğü tarafından satın alınmasında zirai ürünlerin alış bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
SAKARYA VALİLİĞİ(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 04.03.1998 gün ve B.07.4.DEF.0.54.10/121-98-9/1691 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve eki özelgenin incelenmesinden, Sakarya Tarım İşletmelerinde üretilen fındığın, Karasu Fiskobirlik Müdürlüğü tarafından satın alınmasında zirai ürünlerin alış bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağının bildirildiği anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak, Bakanlığımızca hazırlanıp 15.09.1990 gün ve 20636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 164 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Tebliğin 1 ve 2. bölümlerinde, destekleme alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile zirai ürün alımında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının gerek çiftçilerden gerekse çiftçi dışındaki kişi ve kuruluşlardan destekleme kapsamına girsin veya girmesin satın aldıkları tüm zirai ürünlerin alış bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmak zorunda oldukları belirtilmiştir.
Aynı Tebliğin 4. bölümünde yer alan açıklamalara göre de; 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Ticaret Borsalarında, borsada işlem gören zirai ürünlerin borsada tescil ettirilerek çiftçi dışındaki kişi ve kuruluşlardan satın alınması halinde, bu ürünler için satın alanların müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır. Borsada tescil ettirilerek çiftçilerden satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden tevkif edilerek vergi dairelerine ödenmesi gereken vergiden, borsalar, yöneticileri ve zirai ürünü satın alanlar müteselsilen sorumlu olacaklardır.
Öte yandan, Tebliğin 10 uncu bölümünde de, satın aldığı zirai ürünler dolayısıyla tevkifat yapmak zorunda olan kamu kurum ve kuruluşlarından ve borsalardan tescil ettirilerek zirai ürün satın alanların, satın aldıkları bu ürünlerle ilgili olarak ödenmesi gereken gelir vergisi tevkifatı dolayısıyla müteselsil sorumlulukları olmayacağı açıklanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu kurum, kuruluş ve kişilerden satın alınacak zirai ürünlerin alım bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Fiskobirlik kamu kuruluşu olduğundan, gerek çiftçiden, gerekse çiftçi dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan (destekleme alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile zirai ürün alımında bulunan kamu kuruluşlarından ve borsada tescil ettirilerek satın alınanlar hariç) satın aldığı tüm zirai ürünler için (borsada tescil edilmiş olsa bile çiftçilerden satın alınanlar dahil) gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundadır. Buna göre, adı geçen kamu kuruluşu (Karasu Fiskobirlik) tarafından, zirai ürün satan kamu kurum ve kuruluşlarından (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sakarya Tarım İşletmesi Müdürlüğü) aldığı zirai ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Ayrıca, bu kurum ve kuruluşlarca satılan zirai ürünlerin borsada tescil ettirilerek satılması halinde de satın alanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacağı gibi müteselsil sorumlulukları da olmayacaktır. Ancak, bu kurumların diğer kişilerden zirai ürün satın almaları halinde ise Tebliğde belirtilen açıklamalara göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Tarım İşletmelerinde Üretilen Fındığın, Fiskobirlik Müdürlüğü Tarafından Satın Alınmasında Zirai Ürünlerin Alış Bedelleri Üzerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacağı Tabidir.

08.05.1998

B.07.0.GEL.0.41/4106-85/17232

5 Ocak 2021 /Tarım İşletmelerinde Üretilen Fındığın, Fiskobirlik Müdürlüğü Tarafından Satın Alınmasında Zirai Ürünlerin Alış Bedelleri Üzerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacağı Tabidir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI


Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 08.05.1998SAYI : B.07.0.GEL.0.41/4106-85/17232KONU : Tarım işletmelerinde üretilen fındığın, Fiskobirlik Müdürlüğü tarafından satın alınmasında zirai ürünlerin alış bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
SAKARYA VALİLİĞİ(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 04.03.1998 gün ve B.07.4.DEF.0.54.10/121-98-9/1691 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve eki özelgenin incelenmesinden, Sakarya Tarım İşletmelerinde üretilen fındığın, Karasu Fiskobirlik Müdürlüğü tarafından satın alınmasında zirai ürünlerin alış bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağının bildirildiği anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak, Bakanlığımızca hazırlanıp 15.09.1990 gün ve 20636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 164 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Tebliğin 1 ve 2. bölümlerinde, destekleme alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile zirai ürün alımında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının gerek çiftçilerden gerekse çiftçi dışındaki kişi ve kuruluşlardan destekleme kapsamına girsin veya girmesin satın aldıkları tüm zirai ürünlerin alış bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmak zorunda oldukları belirtilmiştir.
Aynı Tebliğin 4. bölümünde yer alan açıklamalara göre de; 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Ticaret Borsalarında, borsada işlem gören zirai ürünlerin borsada tescil ettirilerek çiftçi dışındaki kişi ve kuruluşlardan satın alınması halinde, bu ürünler için satın alanların müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır. Borsada tescil ettirilerek çiftçilerden satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden tevkif edilerek vergi dairelerine ödenmesi gereken vergiden, borsalar, yöneticileri ve zirai ürünü satın alanlar müteselsilen sorumlu olacaklardır.
Öte yandan, Tebliğin 10 uncu bölümünde de, satın aldığı zirai ürünler dolayısıyla tevkifat yapmak zorunda olan kamu kurum ve kuruluşlarından ve borsalardan tescil ettirilerek zirai ürün satın alanların, satın aldıkları bu ürünlerle ilgili olarak ödenmesi gereken gelir vergisi tevkifatı dolayısıyla müteselsil sorumlulukları olmayacağı açıklanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu kurum, kuruluş ve kişilerden satın alınacak zirai ürünlerin alım bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Fiskobirlik kamu kuruluşu olduğundan, gerek çiftçiden, gerekse çiftçi dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan (destekleme alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile zirai ürün alımında bulunan kamu kuruluşlarından ve borsada tescil ettirilerek satın alınanlar hariç) satın aldığı tüm zirai ürünler için (borsada tescil edilmiş olsa bile çiftçilerden satın alınanlar dahil) gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundadır. Buna göre, adı geçen kamu kuruluşu (Karasu Fiskobirlik) tarafından, zirai ürün satan kamu kurum ve kuruluşlarından (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sakarya Tarım İşletmesi Müdürlüğü) aldığı zirai ürün bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Ayrıca, bu kurum ve kuruluşlarca satılan zirai ürünlerin borsada tescil ettirilerek satılması halinde de satın alanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacağı gibi müteselsil sorumlulukları da olmayacaktır. Ancak, bu kurumların diğer kişilerden zirai ürün satın almaları halinde ise Tebliğde belirtilen açıklamalara göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Tarım İşletmelerinde Üretilen Fındığın, Fiskobirlik Müdürlüğü Tarafından Satın Alınmasında Zirai Ürünlerin Alış Bedelleri Üzerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacağı Tabidir.

08.05.1998

B.07.0.GEL.0.41/4106-85/17232

5 Ocak 2021 /Tarım İşletmelerinde Üretilen Fındığın, Fiskobirlik Müdürlüğü Tarafından Satın Alınmasında Zirai Ürünlerin Alış Bedelleri Üzerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacağı Tabidir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top