Teleskopla Verilen Hizmetin Esnaf Muaflığı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceğikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Teleskopla Verilen Hizmetin Esnaf Muaflığı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

85373914-120[40.01.42]-75

07/08/2014

Konu

:

Teleskopla verilen hizmetin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kendinize ait teleskop ile 1 TL karşılığında hizmet vermek istediğiniz belirtilerek, bu faaliyetinizden dolayı esnaf muaflığından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları maddede bentler halinde sayılmıştır.

             Söz konusu maddenin (2) numaralı bendinde, bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabının esnaf muaflığından yararlanacakları belirtilmiştir.

            Öte yandan, konuya ilişkin olarak Saruhanlı Vergi Dairesi Müdürlüğünce hakkınızda düzenlenen 24.06.2014 tarihli yoklama fişinin tetkikinden, kendinize ait 2-3 kg ağırlığında üç ayaklı sehpa üzerine monte edilebilen teleskop ile Manisa İli ve İlçelerinde seyyar olarak 1 TL karşılığında ay ve yıldızlara baktırma işi yapacağınız, bugüne kadar faaliyette bulunmadığınız, bunun dışında geçiminizi tarım işlerinde gündelik yevmiye ile sürdürdüğünüz anlaşılmıştır.

            Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde; bir işyeri açmaksızın seyyar olarak  kendinize ait teleskopla yapacağınız  faaliyetinizden dolayı, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 2 numaralı bendi gereğince esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teleskopla Verilen Hizmetin Esnaf Muaflığı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

07.08.2014

85373914-120[40.01.42]-75

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Teleskopla Verilen Hizmetin Esnaf Muaflığı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu