Ticari Mal Niteliğinde Olmayan Promosyon Malzemelerinin Ve Numune Malların Taşınmasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesine Gerek Bulunmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-422

03/05/2011

Konu

:

Promosyon amaçlı ve numune malların taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenmesi hk.

İlgi dilekçenizde … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, müşterinizce kendi şube ve müşterilerine dağıtılmak üzere şirketinize gönderilen promosyon ve eşantiyon amaçlı afiş, başvuru formu, bloknot, kalem v.b. ticari niteliği olmayan malların Türkiye sınırları içerisinde müşterinizin üye iş yerlerine gönderildiği belirtilerek, söz konusu mallar için sevk irsaliyesi düzenleyip düzenlemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

213  sayılı  Vergi  Usul  Kanununun  230 uncu  maddesinin  5  numaralı  bendi  uyarınca, satılan malların alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcısı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcısının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Ayrıca, bir mükellefin birden çok işyeri veya şubeleri arasında taşınması veya satılmak üzere bir komisyoncuya veya diğer bir aracıya gönderilmesi halinde de malı gönderen tarafından sevk irsaliyesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Anılan bent hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir.

Bu itibarla, ticari mal niteliğinde olmayan promosyon malzemelerinin şirketinizce (afiş, bloknot, kalem gibi) sevk edilmesi sırasında bunlar için sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ticari Mal Niteliğinde Olmayan Promosyon Malzemelerinin Ve Numune Malların Taşınmasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesine Gerek Bulunmadığı Hk.

03.05.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-422

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Ticari Mal Niteliğinde Olmayan Promosyon Malzemelerinin Ve Numune Malların Taşınmasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesine Gerek Bulunmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu