Toptan Ve Perakende Satışlarda Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Toptan Ve Perakende Satışlarda Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

53445970-195[1-2013/65-2]-80

21/08/2013

Konu

:

Oto yedek parça satışlarında EFT-POS özelliği olan Yeni Nesil ökc. kullanımı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, oto yedek parça ürünleri satışı yapıldığı, satış anında müşteriye fatura veya ÖKC fişi verildiği, tahsilat için müşteriye gidildiğinde seyyar EFT-POS cihazı ile tahsilat yapıldığı, seyyar satış yapılmadığı sadece tahsilat amacıyla seyyar EFT-POS cihazı kullanıldığından yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında Vergi Usul Kanununun mükerrer 257′ nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak “… satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

            Anılan Genel Tebliğin 4 numaralı bölümünde;

             “…a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 tarihinden (427 Sıra No.lu VUK.Tebliği ile belirlendi)  itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler….” açıklamaları yer almaktadır.

            Öte yandan, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Teknik Kılavuzları (1) ve (2) nin 17/e bendinde, faturaların, gerek EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara bağlı fatura yazıcıları kullanılmak suretiyle gerekse başka fatura düzenleyici cihazlar kullanılarak veya elle düzenlenmesi halinde de satış işleminin yeni nesil ödeme kaydedici cihazda başlaması ve cihazda buna dair kayıt oluşturulması gerektiği ve fatura numarası girilmeden satış işleminin sonlandırılamayacağı açıklanmaktadır.

            Ayrıca yapılan satışlara ilişkin fatura düzenlendikten sonra tahsilat işleminin daha sonra yapılması vergisel açıdan bir hüküm içermemektedir.

           Buna göre, sözü edilen seyyar EFT-POS cihazlarının, perakende teslim ve hizmet bedellerinin tahsilinde değil, münhasıran satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlara gerçekleştirilen teslim ve hizmet (toptan satışların) bedellerinin tahsilinde kullanılması hâlinde, Tebliğin 4/a bölümü kapsamına girmediğinden, bu tahsilatlarda EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Hem perakende hem toptan satış yapılması durumunda, perakende olarak gerçekleştirilen kısımlara ilişkin tahsilatın seyyar EFT-POS cihazı ile gerçekleştirilmesi halinde bu tahsilat için EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması gerekmektedir.

             Faturası önceden düzenlenmiş olan perakende mal satışı veya hizmet ifası ile ilgili olarak bilahare seyyar EFT POS’lar  (banka POS’ları) kullanılmak suretiyle yapılan tahsilatlarda da EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kullanılacaktır. Bu şekildeki kullanımlarda, Teknik Kılavuzun 17/e maddesinde açıklandığı gibi önceden düzenlenen fatura bilgileri (fatura tarih ve no) EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaza kaydedilmek suretiyle işlem sonlandırılacaktır

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Toptan Ve Perakende Satışlarda Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Hk.

21.08.2013

53445970-195[1-2013/65-2]-80

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Toptan Ve Perakende Satışlarda Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu