Toptancı Hallerinde Faaliyette Bulunanlara Ve Bunlar Tarafından Gerçek Usule Tabi Katma Değer Vergisi Mükelleflerine Yapılan Taze Sebze Ve Meyve (mamulleri Hariç) Teslimlerine % 1 Oranında Katma Değer Vergisi, Bunun Dışında Kalan Yani Gerçek Usulde Katma
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI    : B.07.0.GEL.0.44/4405-1462/42231*09.09.2004

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONU :.

……………..  VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : …………….. tarih ve…………….. sayılı yazınız

İliniz muhtelif semt pazarlarında seyyar satıcılık ve işportacılık faaliyetinde bulunan 1072 kişi tarafından Defterdarlığınıza hitaben verilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen dilekçeler incelenmiş olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi uyarınca yayımlanan 17.07.2002 gün ve 2002/4480 sayılı Kararname eki (1) sayılı listenin 14. sırasında yer alan hüküm uyarınca, 24.06.1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimlerine % 1 oranında katma değer vergisi uygulaması, bunun dışında kalan yani gerçek usulde katma değer vergisi  mükellefi olmayan mükellef ve kişilere yapılan taze sebze ve meyve teslimlerinde ise aynı Kararnamenin eki II sayılı listenin A bölümünde 5. sırası hükmü çerçevesinde % 8 oranında katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre, toptancı hallerinde faaliyette bulunanlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri % 1, gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükelleflere yapılan taze sebze ve meyve teslimlerinin ise % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulması zorunludur.

Diğer taraftan, basit usulde vergilendirilen seyyar satıcı veya pazarcı mükelleflerin Kanunun 18. maddesine göre istisnadan vazgeçmesi, başka bir deyişle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları mümkün bulunmaktadır. İstisnadan vazgeçilmesi halinde, toptancı hallerinde faaliyette bulunanlar tarafından seyyar pazarcılara yapılan taze sebze ve meyve teslimlerinde % 1 oranında katma değer vergisi uygulanabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:Toptancı Hallerinde Faaliyette Bulunanlara Ve Bunlar Tarafından Gerçek Usule Tabi Katma Değer Vergisi Mükelleflerine Yapılan Taze Sebze Ve Meyve (mamulleri Hariç) Teslimlerine % 1 Oranında Katma Değer Vergisi, Bunun Dışında Kalan Yani Gerçek Usulde Katma

09.09.2004

B.07.0.GEL.0.44/4405-1462/42231

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Toptancı Hallerinde Faaliyette Bulunanlara Ve Bunlar Tarafından Gerçek Usule Tabi Katma Değer Vergisi Mükelleflerine Yapılan Taze Sebze Ve Meyve (mamulleri Hariç) Teslimlerine % 1 Oranında Katma Değer Vergisi, Bunun Dışında Kalan Yani Gerçek Usulde Katma
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu