Vergi Beyannamelerinin Kanuni Süreleri Geçtikten Sonra Ödeme Süreleri İçerisinde Verilmesi Halinde Bu Beyanname İle Beyan Edilen Vergi İçin Yüzde Elli Oranında Vergi Ziyaı Cezası Kesilecek, Bu Durum Vuk 352-ı/1 İnci Maddesi Uyarınca Birinci Derece İki Katkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Vergi Beyannamelerinin Kanuni Süreleri Geçtikten Sonra Ödeme Süreleri İçerisinde Verilmesi Halinde Bu Beyanname İle Beyan Edilen Vergi İçin Yüzde Elli Oranında Vergi Ziyaı Cezası Kesilecek, Bu Durum Vuk 352-ı/1 İnci Maddesi Uyarınca Birinci Derece İki Kat 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI    : B.07.0.GEL.0.30/3011-344-725/37350                                                12.08.2004

KONU : 

………………… VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: ………………… tarih ve ………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş ve duraksamaya düşülen husus aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği gibi, vergi ziyaı 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde; mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere vergi ziyaının ana unsuru tahakkukun zamanında yapılmaması olup, verginin ödeme süresi ile vergi ziyaının bağlantısı bulunmamaktadır. Diğer bir anlatımla vergi beyannamelerinin beyanname verme süresi geçtikten sonra ödeme süresi içerisinde verilmiş olması vergi ziyaını ortadan kaldırmamakta, vergi süresinde ödenmiş olsa bile süresinde tahakkuk etmemiş olan bu vergi için vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir.

Vergi Usul Kanununun “Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası” başlıklı 344 üncü maddesinde vergi ziyaının hesaplanma şekli gösterilmiş, vergi ziyaı cezasının kaçakçılık ve kaçakçılığa iştirak halinde üç kat, beyannamelerin kendiliğinden verilmesi halinde ise yüzde elli oranında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, vergi beyannamelerinin kanuni süreleri geçtikten sonra ödeme süreleri içerisinde verilmesi halinde bu beyanname ile beyan edilen vergi için yüzde elli oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi icap etmektedir. Kesilecek bu cezanın, vergi beyannamesinin süresinde verilmeyişi nedeniyle Vergi Usul Kanununun 352-I/1 inci maddesi uyarınca birinci derece iki kat usulsüzlük cezası uygulanmasını da gerektirdiği göz önünde bulundurularak her iki cezanın mukayese edilmesi ve miktar itibariyle ağır olanın aranılması gerekmektedir.

Öte yandan, vergi beyannamelerinin kanuni süresinden sonra ancak, ödeme süresinden önce pişmanlık talebiyle  verilmeleri halinde yapılacak işlemler ise Bakanlığımızın 21.01.2004 gün ve B.07.0.71/7103-240-002928 sayılı Genel Yazısında açıklanmış bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:Vergi Beyannamelerinin Kanuni Süreleri Geçtikten Sonra Ödeme Süreleri İçerisinde Verilmesi Halinde Bu Beyanname İle Beyan Edilen Vergi İçin Yüzde Elli Oranında Vergi Ziyaı Cezası Kesilecek, Bu Durum Vuk 352-ı/1 İnci Maddesi Uyarınca Birinci Derece İki Kat

12.08.2004

B.07.0.GEL.0.30/3011-344-725/37350

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Vergi Beyannamelerinin Kanuni Süreleri Geçtikten Sonra Ödeme Süreleri İçerisinde Verilmesi Halinde Bu Beyanname İle Beyan Edilen Vergi İçin Yüzde Elli Oranında Vergi Ziyaı Cezası Kesilecek, Bu Durum Vuk 352-ı/1 İnci Maddesi Uyarınca Birinci Derece İki Kat
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu