Web Tasarım İşinin Ticari Kazanç Mı, Yoksa Serbset Meslek Kazancı Mı Olduğu Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Web Tasarım İşinin Ticari Kazanç Mı, Yoksa Serbset Meslek Kazancı Mı Olduğu Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı   :B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-481-9                                                                14/02/2011

Konu : Web Tasarım İşinin ticari kazanç mı,

            yoksa serbset meslek kazancı mı olduğu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünde … vergi kimlik numarası ile kayıtlı mükellef olduğunuz belirtilerek, 01.04.2010 tarihinde başlanılan web tasarım işinin ticari kazanç mı yoksa serbest meslek kazancı mı olduğu, serbest meslek kazancı olması halinde Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen istisnadan yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almıştır.

Anılan Kanunun 37 nci maddesinde ise, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir.

Ancak, bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Buna göre, web tasarım faaliyetinin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve bu faaliyet neticesinde elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Web Tasarım İşinin Ticari Kazanç Mı, Yoksa Serbset Meslek Kazancı Mı Olduğu Hk.

14.02.2011

B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-481-9

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Web Tasarım İşinin Ticari Kazanç Mı, Yoksa Serbset Meslek Kazancı Mı Olduğu Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu