T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 29.09.1998SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4034-276/034621
KONU : Yurtdışındaki bir ülkenin resmi kurumundan veya
herhangi bir ticari ilişkiden kaynaklanmayan alacağa ilişkinbelgenin 4369 sayılı Yasanın 47 nci maddesi uyarınca harcama
ve servetin izahında kullanılabileceği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
……………….


İLGİ: 28.09.1998 tarihli fax yazınız.

İlgi yazınızın incelenmesinden, 29.07.1998 tarihi öncesi yurtdışındaki bir ülkenin resmi kurumundan herhangi bir ticari ilişkiden kaynaklanmayan alacağınızın bulunduğunu belirterek, söz konusu kurumca tarafınıza verilen resmi yazının 4369 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca, alacağınızı tevsik eden bir belge olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda tereddüte düştüğünüz anlaşılmıştır.

4369 sayılı Kanunun geçici 47 nci maddesi hükmü uyarınca harcama ve tasarrufların vergilendirilmiş kazançlardan kaynaklandığının izah ve ispatı ile ilgili olarak 30 Eylül 1998 tarihine kadar yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar, 15.09.1998 tarihli ve 23464 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Genel Tebliğ’de yapılmıştır.Söz konusu Tebliğ’in 10 numaralı paragrafında açıklandığı üzere 01.01.1999 tarihinden sonra harcama veya servette meydana gelen artışın izahında, bu Kanunun yayımı tarihi olan 29 Temmuz 1998 tarihi itibariyle sahip olunan ve mevcudiyeti Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller ile diğer kanaat getirici vesikalarla ispat edilen kıymetler izah nedeni olarak kabul edilecektir.Diğer taraftan, Tebliğ’in 12 numaralı kanaat getirici vesikaların nelen olduğu açıklanmıştır. Buna göre, kanaat getirici vesika tabirinden:-Bankalar ile bankerlerin yaptıkları işlemlerle ilgili kayıtlar ve düzenledikleri belgeler,-Aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, özel finans kurumları, sigorta şirketleri ve benzeri mali kurumların kayıtları ve düzenledikleri belgeler,-Posta idaresi nezdindeki çek hesabı,-Noter senetleri ve sözleşmeleri,-Defter tutan mükelleflerin kayıtları ile bu kayıtlarda yer alan ve Vergi Usul Kanunu’nun ikinci kitap üçüncü kısmında belirtilen fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, ücret bordrosu, kambiyo senetleri ve diğer kıymetli evrak,
-Şirketlerin ortaklık ve kooperatiflerin üyelik kayıtları,gibi kayıt ve belgeler anlaşılacaktır.Sayılan bu tür kayıt ve belgelerle, 29 Temmuz 1998 tarih itibariyle varlığı ispatlanan alacak, hak, nakit, mevduat ve benzeri kıymetlere, aynı kayıt ve belgelere dayanılarak 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle de sahip olunduğunun tevsik edilmesi halinde söz konusu kıymetler başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın harcama veya servetin izahında kullanılabilecektir. Sayılan bu kayıt ve belgelerin yurtiçi veya yurtdışındaki kişi ve kurumlara ait olmasının bir önemi bulunmamaktadır.Öte yandan, söz konusu Tebliğ’ih 31 numaralı paragrafında belirtildiği üzere, senetli ve senetsiz alacaklar serbest delil sistemi ve Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde incelemelerde izah edilebilecektir.
Bu açıklamalar çerçevesinde, yurtdışındaki bir ülkenin resmi kurumundan olan alacağınıza ilişkin olarak söz konusu kurumca tarafınıza verilen resmi yazıda, 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle alacağınızın mahiyeti, tutarı ve size ait olduğuna ilişkin bilgilerin yer alması ve gerçek bir alacağı temsil etmesi halinde söz konusu yazı harcamanızın ve servetinizin izahında kullanılabilecektir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Yurtdışındaki Bir Ülkenin Resmi Kurumundan Olan Alacağınıza İlişkin Olarak Söz Konusu Kurumca Tarafınıza Verilen Resmi Yazıda, Alacağınızın Mahiyeti, Tutarı Ve Size Ait Olduğuna İlişkin Bilgilerin Yer Alması Ve Gerçek Bir Alacağı Temsil Etmesi Halinde Söz

29.09.1998

B.07.0.GEL.0.40/4034-276/034621

5 Ocak 2021 /Yurtdışındaki Bir Ülkenin Resmi Kurumundan Olan Alacağınıza İlişkin Olarak Söz Konusu Kurumca Tarafınıza Verilen Resmi Yazıda, Alacağınızın Mahiyeti, Tutarı Ve Size Ait Olduğuna İlişkin Bilgilerin Yer Alması Ve Gerçek Bir Alacağı Temsil Etmesi Halinde Söz
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 29.09.1998SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4034-276/034621
KONU : Yurtdışındaki bir ülkenin resmi kurumundan veya
herhangi bir ticari ilişkiden kaynaklanmayan alacağa ilişkinbelgenin 4369 sayılı Yasanın 47 nci maddesi uyarınca harcama
ve servetin izahında kullanılabileceği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
……………….


İLGİ: 28.09.1998 tarihli fax yazınız.

İlgi yazınızın incelenmesinden, 29.07.1998 tarihi öncesi yurtdışındaki bir ülkenin resmi kurumundan herhangi bir ticari ilişkiden kaynaklanmayan alacağınızın bulunduğunu belirterek, söz konusu kurumca tarafınıza verilen resmi yazının 4369 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca, alacağınızı tevsik eden bir belge olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda tereddüte düştüğünüz anlaşılmıştır.

4369 sayılı Kanunun geçici 47 nci maddesi hükmü uyarınca harcama ve tasarrufların vergilendirilmiş kazançlardan kaynaklandığının izah ve ispatı ile ilgili olarak 30 Eylül 1998 tarihine kadar yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar, 15.09.1998 tarihli ve 23464 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Genel Tebliğ’de yapılmıştır.Söz konusu Tebliğ’in 10 numaralı paragrafında açıklandığı üzere 01.01.1999 tarihinden sonra harcama veya servette meydana gelen artışın izahında, bu Kanunun yayımı tarihi olan 29 Temmuz 1998 tarihi itibariyle sahip olunan ve mevcudiyeti Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller ile diğer kanaat getirici vesikalarla ispat edilen kıymetler izah nedeni olarak kabul edilecektir.Diğer taraftan, Tebliğ’in 12 numaralı kanaat getirici vesikaların nelen olduğu açıklanmıştır. Buna göre, kanaat getirici vesika tabirinden:-Bankalar ile bankerlerin yaptıkları işlemlerle ilgili kayıtlar ve düzenledikleri belgeler,-Aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, özel finans kurumları, sigorta şirketleri ve benzeri mali kurumların kayıtları ve düzenledikleri belgeler,-Posta idaresi nezdindeki çek hesabı,-Noter senetleri ve sözleşmeleri,-Defter tutan mükelleflerin kayıtları ile bu kayıtlarda yer alan ve Vergi Usul Kanunu’nun ikinci kitap üçüncü kısmında belirtilen fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, ücret bordrosu, kambiyo senetleri ve diğer kıymetli evrak,
-Şirketlerin ortaklık ve kooperatiflerin üyelik kayıtları,gibi kayıt ve belgeler anlaşılacaktır.Sayılan bu tür kayıt ve belgelerle, 29 Temmuz 1998 tarih itibariyle varlığı ispatlanan alacak, hak, nakit, mevduat ve benzeri kıymetlere, aynı kayıt ve belgelere dayanılarak 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle de sahip olunduğunun tevsik edilmesi halinde söz konusu kıymetler başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın harcama veya servetin izahında kullanılabilecektir. Sayılan bu kayıt ve belgelerin yurtiçi veya yurtdışındaki kişi ve kurumlara ait olmasının bir önemi bulunmamaktadır.Öte yandan, söz konusu Tebliğ’ih 31 numaralı paragrafında belirtildiği üzere, senetli ve senetsiz alacaklar serbest delil sistemi ve Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde incelemelerde izah edilebilecektir.
Bu açıklamalar çerçevesinde, yurtdışındaki bir ülkenin resmi kurumundan olan alacağınıza ilişkin olarak söz konusu kurumca tarafınıza verilen resmi yazıda, 30 Eylül 1998 tarihi itibariyle alacağınızın mahiyeti, tutarı ve size ait olduğuna ilişkin bilgilerin yer alması ve gerçek bir alacağı temsil etmesi halinde söz konusu yazı harcamanızın ve servetinizin izahında kullanılabilecektir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Yurtdışındaki Bir Ülkenin Resmi Kurumundan Olan Alacağınıza İlişkin Olarak Söz Konusu Kurumca Tarafınıza Verilen Resmi Yazıda, Alacağınızın Mahiyeti, Tutarı Ve Size Ait Olduğuna İlişkin Bilgilerin Yer Alması Ve Gerçek Bir Alacağı Temsil Etmesi Halinde Söz

29.09.1998

B.07.0.GEL.0.40/4034-276/034621

5 Ocak 2021 /Yurtdışındaki Bir Ülkenin Resmi Kurumundan Olan Alacağınıza İlişkin Olarak Söz Konusu Kurumca Tarafınıza Verilen Resmi Yazıda, Alacağınızın Mahiyeti, Tutarı Ve Size Ait Olduğuna İlişkin Bilgilerin Yer Alması Ve Gerçek Bir Alacağı Temsil Etmesi Halinde Söz
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top