Ayakkabıda KDV Oranı Nedir?

?

Ayakkabıda KDV oranı nedir? Bu yazımızda ayakkabı teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı konusundaki bilgilere ulaşacaksınız. Ayrıca ayakkabı imalinde kullanılan sarf malzemesi tesliminde uygulanması gereken KDV oranı gibi ayrıntılı bilgileri de sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Ayakkabı satın almadan can havliyle son bir arama yaparak bu sayfaya ulaştıysanız doğru yerdesiniz.

Ayakkabı Nedir?

TDK‘ya göre ayakkabı dayanıklı maddelerden yapılan bir giyecektir. Terlik, çizme ve benzerleri de ayağa giyilebilen giyim eşyaları olarak Vergi İdaresi tarafından KDV oran uygulaması açısından daha sonra açıklayacağımız üzere aynı kategoride değerlendirilmişlerdir. Ayakkabıda KDV oranı belirlenirken bu ortak noktadan yola çıkmak mükelleflerin lehinedir.

Ayakkabıda Uygulanması Gereken KDV Oranı Nedir?

Ayakkabı teslimlerinde yani kısaca ayakkabıda %8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Bu oran aynı zamanda ithalde uygulanması gereken KDV oranını da temsil etmektedir. Bu arada, “teslim” ifadesi kanuni bir ifadedir. Katma Değer Vergisi Kanunu 2. maddesine göre:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.

Kısaca satış sözleşmesi mülkiyetin el değiştirmesini sağlayan yapısı itibariyle teslim ile sonuçlanmaktadır. Yani sözleşmenin edimlerinden birisi genellikle mal teslimidir. KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin B/7 nci sırasında “her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri” yer almaktadır. Böylece sadece ayakkabıda değil terlik, çizme gibi benzeri giyim eşyasında da %8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. 


ayakkabıda KDV oranı nedir

Ayakkabı Yapımında Kullanılan Malzemede KDV Oranı Nedir?

Ayakkabıda ve ayakkabı yapımında kullanılan sarf malzemesi ve bu malzemeye ilişkin uygulanması gereken KDV oranı konusunda verilmiş birden fazla özelge bulunmaktadır. Örneğin kauçuk ayakkabı imalatında kullanılan bir malzeme olup bu malzemenin bir türevine ilişkin İdarenin görüşü sorulduğunda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 10/11/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-45 sayılı özelgede aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin B/7 nci sırasında “her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri” yer almakta olup, 4008.21.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numarasında yer alan eşyalardan yalnızca ayakkabı yapımında kullanılan nitelikte olanları (iç-dış taban, topuk gibi) bu sıra kapsamında değerlendirilmektedir.

Buna göre, firmanız tarafından ithal edilen 4008.21.90.00.00 GTİP numarasında yer alan, ayakkabı yapımında kullanılan malzemelerin (iç-dış taban, topuk gibi) ithalinde veya yurtiçi tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Anlaşılabileceği üzere kauçuk iç dış taban gibi ayakkabı yapımında kullanılan malzemelerin ithal ve tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Vergi İdaresinin vermiş olduğu diğer özelgelerde de iki önemli husus ön plana çıkmaktadır:

  • Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 64 üncü faslı ayakkabı ve ayakkabı aksamı olan malzemelerin tespitinde referans olarak kullanılmaktadır,
  • Bu fasılda yer almayan eşyanın ayakkabı aksamı olarak hazırlanmış olmasına bakılmaktadır,
  • Son olarak ayakkabıyla bağlantılı eşyanın (ayakkabı bağı gibi) 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/3), (B/4) ve (B/6-a) başlıklarına girip girmediği göz önünde bulundurulmaktadır.

Sonuç olarak yukarıdaki şartları taşıyan ayakkabı imalinde kullanılan veya bağlantılı mallar için %8 oranında KDV uygulanması sonucuna varan özelgeler bulunmaktadır. Örneğin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 23/07/2015 tarih ve 39044742-KDV 28-70104 sayılı özelgede:

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 64 üncü faslında “Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı” tanımlanmıştır.

 

– Bu fasıldaki her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme, bot vb,

 

– Bu fasıldaki her nevi maddeden mamul ayakkabı aksamının [iç-dış taban ve astar, yüzü-sayası, topuk ökçe, bombe (ayakkabı burnu-burun destek), ford (ayakkabı arkası-topuk destek), rampa, tasma gibi ayakkabı destek malzemeleri],

 

– Bu fasıldaki “Getrler ve tozluklar, bacak koruyucular vb. eşyanın (bu faslın 6406.99.85.90.00 GTİP numaraları kapsamında) ve bunların aksamı” ile ayakkabı bağlarının, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/3), (B/4) ve (B/6-a)  sıralarında belirtilen maddelerden yapılmış olanlarının,

 

ithal veya teslimi 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

 

Öte yandan, TGTC nin 48 inci faslında “Kağıt ve karton; Kağıt Hamurundan, Kağıttan veya Kartondan Eşya” tanımlanmıştır. Bu faslın 48.11 tarife pozisyonunda ise “Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) …” sayılmış olup, bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında “4811.59.00.90.00. Diğerleri” de yer almaktadır.

 

Buna göre,

 

– TGTC nin 4811.59.00.90.00 GTİP numarasındaki eşyalar ile diğer maddelerden ayakkabı aksamı olarak hazırlananların, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında değerlendirilerek ithal veya tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

– Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve karton plakalar (ayakkabı aksamı olarak hazırlanmamış) 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin “B” bölümünün 4. 6/a ve 7 nci sıraları kapsamında olmadığından, bunların ithal veya tesliminde genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur. Benzer açıklamalar aynı Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 20/05/2014 tarih ve 39044742-KDV.28-1393 sayılı özelgede de yer almaktadır.

Üçüncü Sayfa Haberleri

Ayakkabıda ve ayakkabı sarf malzemesinde KDV oranı tespit edilmesinde ortaya koyduğumuz açıklamaların çok geniş yorumlanmaması gerekmektedir. Örneğin “X firmasın Y fuarı için hazırladığı üzeri pırlanta kaplı topuklu ayakkabının fiyatını görenler hayrete düştü” haber başlığına sahip bir ayakkabının üretim sürecini düşünelim:

a) Pırlanta gibi değerli taşların tesliminde KDV uygulaması nedir?

b) Pırlanta ayakkabı yapımında kullanılması mutat olan bir ayakkabı aksamı mıdır?

c) Pırlantanın işlenip ayakkabı aksamı halin getirilmesindeki işçiliğin durumu ne olacaktır?

d) Etrafı pırlantalarla bezenen ayakkabı halen bir ayakkabı mıdır?

e) II sayılı listede düşük oran uygulamasına yönelik öngörülen fayda bizim ayakkabımız için de kapsayıcı bir niteliğe sahip midir?

 

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu