Diyetisyen KDV Oranı Nedir?

?

Diyetisyen KDV oranı nedir? Diyetisyen tarafından sunulan hizmetlerde uygulanması gereken KDV oranının ne şekilde tespit edilmesi gerektiğini yazımızdan öğrenebilirsiniz. Diyetisyenler tarafından sunulan hizmetin izinli bir sağlık hizmeti olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır.

diyetisyen KDV oranı nedir

Diyetisyen Kimdir?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13/ç maddesinde diyetisyenin kim olduğuna dair tanım bulunmaktadır.

Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Buna göre diyetisyen bir sağlık meslek mensubudur.

Diyetisyenin İş ve Görev Tanımı Nedir?

22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek 1/A-ç maddesinde, diyetisyenin;

hekimin yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenleyeceği, bireylerin hastalığına, antropometrik ölçümlerine, laboratuar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin öğesi gereksinmelerini belirleyeceği, diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlayacağı, uygulayacağı ve izleyeceği; Ek 1/A-d maddesinde ise hastaların sağlık kuruluşlarında hastane malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli önlemleri alacağı, hastaların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit ederek, yemek listelerini tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlayacağı ve hastayı yemek rejimi hususunda eğiteceği, hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol ederek tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse tabibe bilgi vereceği

ifade edilmiştir.

Diyetisyenin Tek Başına Hasta Kabul Etmesi

Diyetisyenlik benzeri meslek dalları ile birlikte geçmişte çok fazla tartışmaya neden olmuştur. Tek başına ofis açıp açamayacağı, memur statüsündeki diyetisyenin mesai saatleri dışında mesleğini serbest olarak icra edip edemeyeceği fazlaca tartışılmıştır. Ortaya çıkan sorunların temelinde diyetisyenlerin bir meslek kanununun olmaması yatmaktadır. Ancak ayrı statüleri 1219 sayılı Kanuna eklenen Ek 13/ç maddesi ile beraber artık kanıksanmıştır. Tartışmalar daha çok bu maddenin gelişinden önceki yıllara yani 2011 yılı öncesine dayanmaktadır. Diyetisyenler şu an tek başlarına ofis açabilmektedir. Vergisel açıdan diyetisyen kendi ofisini açıp hizmet verirse serbest meslek faaliyeti icra etmiş olacaktır. Buna karşın diyetisyen bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak faaliyetini sürdürürse ücretli statüsüne kavuşacaktır. Son olarak faaliyetini kapsamını geliştirip başkaca diyetisyenlere, diğer sağlık ve çeşitli personellere iş verip artık bunları çalıştırdığı noktada faaliyeti ticari faaliyet kapsamında dahi değerlendirilebilecektir. Rize Defterdarlığı tarafından verilen 20/10/2017 tarih ve 85550353-105[2014-9]-12 sayılı özelgede diyetisyenleri tabi olabilecekleri statü ve elde edebilecekleri gelir türleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Diyetisyen Tarafından Sunulan Hizmetin KDV Oranı Nedir?

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında;

“İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri”

hükmüne yer verilmiş ve bu hizmetlerin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür. Bu noktada ilgili Bakanlık veya kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişi olma şartı dikkat çekmektedir. Konuya ilişkin olarak Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 18/09/2018 tarih ve 76464994-130[KDV.2017.217] – 161346 sayılı özelgede Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile durumun değerlendirildiği görülmektedir:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden alınan ……. tarihli ve .… sayılı cevabi yazıda, diyetisyen ve beslenme uzmanlığı hizmetlerinin; koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında, ekip hizmeti şeklinde değerlendirildiği (tıp doktorları ve diyetisyenler tarafından) ve başka meslek gruplarınca verilemeyeceği belirtilmiştir.

Hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine yemek listelerini düzenlemesi ve yemek listelerini tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlayacağı özelge metninde vurgulanmış durumdadır. Bu şartları sağlaması durumunda serbest meslek faaliyeti yürüten diyetisyen serbest meslek makbuzu düzenleyecek ve  %8 oranında KDV hesaplayacaktır. Aksi durumda diyetisyen tarafından düzenlenen belgede %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu