Diyetisyen Vergi Levhası Almak Zorunda Mıdır?

?

Diyetisyen vergi levhası almak zorunda mıdır? Diyetisyenlerin vergi levhası alma mecburiyetine ilişkin açıklamaları yazımız bulabilirsiniz.

Vergi Levhası Nedir?

TDK’ya göre levha bir yere asılmak için yazılmış yazı anlamındadır. Vergi levhasının mahiyeti Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde açıklanmıştır.

Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.

Vergi levhası uygulaması yeni bir uygulama olmayıp vergi mevzuatında kanıksanmış yeri olan bir uygulamadır. Ancak zamanla teknolojinin getirdiği imkanların da etkisiyle kendisine eskiden atfedilen önemi halen yansıtmadığını söylememiz gerekir. Uygulamada 5. Madde sayılan mükelleflerin vergi levhası alma mecburiyeti halen devam etmektedir. Vergi levhalarında ad ve soyad, ticaret unvanı, iş yeri adresi, vergi kimlik numarası, bağlı bulunulan vergi dairesi, vergi türü, işe başlama tarihi, ana faaliyet kodu ve faaliyet türü, faaliyet durumu, son üç yıla ait matrahlar, tahakkuk eden vergiler ve Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay/doğrulama kodu bulunmaktadır.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

diyetisyen vergi levhası kullanmak zorunda mıdır

Diyetisyen Vergi Levhası Almak Zorunda Mıdır?

Diyetisyenler işçi, tacir veya serbest meslek erbabı olabilir. Diyetisyenlerin vergi mükellefiyetine ilişkin ayrıntılı açıklamalara bu başlıktan ulaşabilirsiniz. Genelde ofislerini açıp bireysel emek ve bilgisine dayanarak iş yapan diyetisyenler serbest meslek erbabı statüsündedir. Ancak faaliyetinin sınırları diğer meslek erbaplarını çalıştırmayı da içerecek şekilde genişleyebilir. Bu durumda organizasyon ve sermaye gerektiren bu çabalar ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmektedir. Birinci seçenekte serbest meslek erbabı, ikinci seçenekte tacir sayılan diyetisyenlerin vergi levhası alma mecburiyeti doğmaktadır. Yani serbest meslek erbabı diyetisyen için vergi levhası almak zorunludur. Başkasının yanında ücretli olarak çalışan ücretli statüsündeki diyetisyen için böyle bir mecburiyet yoktur.

Diyetisyen Vergi Levhasını Nasıl Alabilir?

Hemen belirtmek gerekir ki eskiden çok daha el yordamıyla yürütülen levha alma işi günümüzde artık tamamıyla elektronik bir süreç haline gelmiştir. Otomatik bir süreç olarak ifade edilebilir. Levhalar ağırlıklı olarak beyan edilen matrah ve bu matrah üzerinden tahakkuk eden vergi bilgisine dayanmaktadır. Gelir vergisi mükellefi olan diyetisyenler ilgili yıla ilişkin gelir vergisi beyanlarını verdikten sonra sistem vergi levhası üretebilecek hale gelmektedir. Üretilen levhalar diyetisyen mükelleflerin internet vergi dairesindeki hesaplarına aktarılmaktadır. Aktarım işlemi ile beraber hesaplarına giren diyetisyenler vergi levhalarını alabilir. Aynı işlem diyetisyen mali müşavirleri tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Levhanın alınması zorunlu olan bir süre vardır. Gelir vergisi mükellefi diyetisyenler 1 Nisan tarihinden Mayıs ayının sonuna kadar levhalarını ilgili sistemden almalıdır.

Vergi Levhası Bulundurmak

Vergi levhalarının asılması zorunluluğu 6111 sayılı Kanunla ortadan kaldırılmıştır. Diyetisyenler vergi levhalarını sistemden sadece almak zorundadır. Sistemden istedikleri kadar levha yazdırabilirler. Alınan vergi levhasını ayrıca ofislerinde bulundurmak zorundadırlar. Bir denetim anında  ibraz edilememesi durumunda kendilerine özel usulsüzlük cezası uygulanabilmektedir. 2023 yılı itibariyle bu cezanın tutarı her bir tespit için 10.000 TL olarak belirlenmiştir(30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 544 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile güncellenen rakam). Bu ceza tutarı her sene bir Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yenilenmektedir.

Asmayıp Beslediğimiz Vergi Levhası

Bir denetim anında vergi idaresinin zaten bildiği rakamları taşıyan vergi levhasının ibraz edilmemesine ceza kesilmesi komik bir uygulama gibi gelebilir. Mali alandan uzak pek çok kişi için angarya bir uygulama olarak algılanmaktadır. Oysa vergi levhası özü itibariyle vergi güvenlik müesseselerinden birisidir. Asılmasının zorunlu olduğu eski günlerde çoğu mükelleflerin duvarına asılı bu levhalara bakılmıştır(buraya bakarlar). Yaptıkları işe nazaran ödedikleri vergi görece düşük kalan mükellefler için toplumsal bir baskı aracı haline dönüştüğü bile söylenebilir. Bilindiği üzere mükelleflerle ilgili birçok bilgi vergi mahremiyeti açısından sakıncalı bulunduğundan kamuoyuna açıklanmamaktadır. Vergi levhası yıllarca bu kuralın bir istisnasını oluşturmuştur. Vergi levhasının şanlı tarihini çocuklarımıza öğretmeliyiz.

 

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu