Ekskavatör KDV Oranı Nedir?

?

Ekskavatör KDV oranı nedir? Ekskavatör teslim ve kiralamalarında uygulanması gereken KDV oranını yazımızdan öğrenebilirsiniz. Ekskavatörün yeni veya kullanılmış olmasına ya da satılması veya kiralanmasına bağlı olarak uygulanacak KDV oranı değişmektedir.

ekskavatör kdv oranı nedir

Ekskavatör Nedir?

Benzeri makineler gibi ekskavatör özü itibariyle bir iş makinesidir. Aksine ekskavatör trafikte rastlanabilen bir araç mahiyetinde değildir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. maddesi uyarınca ağırlık ve/veya boyutları belli sınırları aşan ekskavatörlerin trafiğe çıkabilmesi için belli şartlar dahilinde özel izin alması gerekmektedir.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Ekskavatör Finansal Kiralamasında KDV Oranı

Ekskavatörler, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 17. sırasına 27/12/2011 tarih ve 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen GTİP No’ları arasında yer almaktadır. Ekskavatörler “Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri” başlıklı tarife pozisyonunda yer alan eşyalar arasında sayılmıştır. Söz konusu düzenlenme finansal kiralama işlemlerine ilişkin bir düzenleme mahiyetindedir. Finansal kiralama işlerinde normal şartlarda kiralanan varlığın tabi olduğu Katma Değer Vergisi oranının uygulanması gerekmektedir. Buna karşın (I) sayılı listenin 16 ve 17. sıralarında yer alan mallar için bir istisna tanınmış durumdadır.

Bu düzenlemeye göre  finansal kiralamaya konu olmak üzere, “yeni ekskavatörlerin” 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve tesliminde %1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki ekskavatörlerin kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları bu kapsamdan değerlendirilmemektedir. Yani %1 oranı uygulanabilmesi için ekskavatörün belirten şartlarda ithali, kiralanması veya teslimi gerekmektedir.

Ekskavatör Diğer İşlemlerde KDV Oranı

Ekskavatör teslimlerinde diğer önemli bir husus ekskavatörlerin sınırlı olarak (II) sayılı listede yer alması durumudur. Belli şartları taşıyan Ekskavatör teslimlerinde %8 KDV oranını uygulanması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan ekskavatör teslimleri %18 oranında KDV’ye tabidir.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 13/07/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-61-526 özelgede ekskavatör teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı idareye sorulmuştur. İdare verdiği cevapta:

 “29-18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)

84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makine ve cihazlar)

… gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar.” denilmiştir.

Buna göre; teslim edilecek ekskavatörün yukarıda yer alan istatistik pozisyonunda yer alması halinde % 8 oranında, bunun dışındaki hallerde ise genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

konuya daha önce açıkladığımız minvalde bir açıklama getirmiş bulunmaktadır.

Benzer şekilde Çorum Defterdarlığı tarafından iş makineleri ile ilgili verilen 04/11/2015 tarih ve  76071283-130[28-2014]-20 sayılı bir başka özelgede konu daha geniş kapsamlı işlenmiş aynı sonuca ulaşılmıştır.

 

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu