Forklift KDV Oranı Nedir?

?

Forklift KDV oranı nedir? Forklift teslim ve kiralamalarında uygulanması gereken KDV oranını yazımızdan öğrenebilirsiniz. Forkliftin yeni veya kullanılmış olmasına ya da satılması veya kiralanmasına bağlı olarak uygulanacak KDV oranı değişmektedir.

forklift kdv oranı nedir

Forklift Nedir?

Benzeri makineler gibi forklift özü itibariyle bir iş makinesidir. Aksine forklift trafikte rastlanabilen bir araç mahiyetinde değildir.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Forklift Teslimi, İthali ve Kiralanmasında KDV Oranı

Forklifler KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 17 nci sırasına 1/12/2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Kararname ile eklenen GTİP No’ları arasında yer almaktadır. Forkliftler “84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları” başlıklı tarife pozisyonunda yer alan eşyalar da sayılmıştır. Söz konusu düzenlenme finansal kiralama işlemlerine ilişkin bir düzenleme mahiyetindedir.

Bu düzenlemeye göre  finansal kiralamaya konu olmak üzere, “yeni forkliflerin” 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve tesliminde %1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki forkliflerin kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları bu kapsamdan değerlendirilmemektedir. Yani %1 oranı uygulanabilmesi için forkliftin belirten şartlarda ithali, kiralanması veya teslimi gerekmektedir. Bu şartları taşımayan forklift kiralama, ithalat ve teslimlerinde genel oran olan %18 oranında KDV hesaplanmalıdır.

İdarenin Görüşü

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 22/05/2014 tarih ve 51421814-130[28-2014/7]-73 sayılı özelgede sıfır ve ikinci el forklift alış ve satışlarında uygulanamsı gereken KDV oranı idareye sorulmuştur. İdare verdiği cevapta:

  Bu açıklamalara göre;

Yeni (sıfır) forkliftlerin yukarıda belirtilen kayıt ve şartlarla ithali, kiralanması ve teslimi % 1 oranında,

– Ancak kullanılmış (ikinci el) forkliftlerin yukarıda belirtilen kayıt ve şartlarda da olsa ithali, kiralanması ve teslimi söz konusu 17 nci sıra kapsamında olmadığından, genel oranda (%18),

KDV ye tabi bulunmaktadır.

konuya daha önce açıkladığımız minvalde bir açıklama getirmiş bulunmaktadır.

 

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu