Hurda Tahta Palet Teslimlerinde KDV Oranı ve İstisnası Nedir?

?

Bu yazımızda hurda tahta teslimlerinde KDV istisnası ve KDV oranı üzerinden duracağız. Sektörel olarak hurda tahta palet teslimlerinin KDV istisnasına tabi olup olmadığı ve KDV oranı sıkça sorulan sorular arasında gelmektedir. Yazımızda her iki konuda da ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hurda Nedir?

TDK’ye göre hurda isim ve sıfat olarak hemen hemen aynı duruma işaret etmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliği’nde hurdanın tanımı ayrıca yapılmış bulunmaktadır.

Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul maddeyi ifade etmektedir.

Elbette Tebliğde yer alan tanım hem istisna uygulaması hem tevkifat uygulaması anlamında önem arz eden hurda kavramının Kanundaki durumunu açıklamaya yöneliktir. Tebliğdeki açıklamalara bakılırsa tahta hurdası hurda kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla örneğin tahta hurda palet Kanun uygulamasında üzerinde durulan hurdalardan değildir. Bu durumun daha önce de ifade ettiğimiz üzere tevkifat ve istisnaya tabi olup olmama yönünden iki doğal sonucu bulunmaktadır.

hurda tahta palet teslimlerinde KDV istisnası ve KDV oranı

Hurda Tahta Palet Tesliminde KDV İstisnası Uygulanmalı Mıdır?

Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-g maddesi uyarınca metal, plastik, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının tesliminde KDV uygulanmaz. Ancak tahta hurdaları sayılan materyaller içerisinde yer almadığından tahta hurdaların teslimlerinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmişse KDV uygulanabilir. Buna göre hurda tahta palet teslimlerinde istisna uygulanmaz ve tahta palet hurdası teslimlerinde KDV doğabilir. Örneğin 3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu belirtilmiştir. İşletmenin envanterine dahil olan tahta paletlerin hurdaya çıkmasından sonra satışı söz konusu olacaksa KDV hesaplanmalıdır. Benzer şekilde aynı Kanunun 1/3-d maddesine göre müzayede mahallerinde yapılan satışlarda da vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 10/04/2014 tarih ve 37538499-130[17-2013-15]-11 sayılı özelgede benzer görüşlere yer verilmiştir:

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Hastanenizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışı yapılacak olan tahta içerikli hurda ve kiremit hurdasının KDV’ye tabi olup olmadığı eğer tabi ise uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmiştir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3-d maddesinde de müzayede mahallerinde yapılan satışların KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmış, 17/4-g maddesinde ise metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV den istisna edilmiştir.

            Buna göre, kiremit hurdası ve tahta içerikli hurda teslimleri KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında olmadığından bunların açık artırma suretiyle satışında ihale bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Hurda Tahta Palet Teslimlerinde KDV Oranı Nedir?

Vergi oranı mükelleflerin kafasını karıştıran başka bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuçta tahta palet bir eşyadır. Çivi ve diğer metal aksamlar içerebilir. Hurda haline geldiğinde bu hurda, tahta hurdası olmakla birlikte aynı zamanda bir metal hurdasıdır. Aslında hurda olarak dökülen şey aynen kullanılacaksa yani çiviler sökülüp çivi olarak kullanılacaksa biz buna hurda diyemiyoruz ki bu da hurda ile ilgili tartışmaların genelde başka bir boyutudur.

Kendi konumuza dönecek olursak hurda tahta paletin çivi barındırması çivinin ayrıştırılıp değerince istisna edilmesini gerektirmemektedir. Her şeyin hurdasında her şey çıkabilir. Sonuçta Carl Sagan’ın dediği gibi “hepimiz yıldız tozuyuz” ve eminim çivi de bir miktar yıldız tozudur. Bu kadar derin düşünmek bizi her şeyin toz ve gaz bulutu olduğu zamanlara dahi götürebilir. Biz yine de bir parantez açalım, çivi ve benzeri aksam tahtalardan sökülebilir veya mantıklı bir şekilde ayrıştırılabilir ise bu teslimler için istisna uygulanması söz konusu olabilir. Sonuçta hurda tahta ve hurda tahta palet teslimlerinde %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. 

 

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu