Konteyner KDV Oranı Nedir?

?

Konteyner KDV oranı nedir? Bu yazımızda konteyner teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı hakkındaki açıklamalarımızı bulabilirsiniz. Kısaca konteyner KDV oranı 2023 yılının sonuna kadar %1 olarak uygulanacaktır. Söz konusu oran konteyner teslimleri, kurulum ve montaj işlemlerini kapsamaktadır. Konteyner teslimlerinde KDV oranı uygulamasına ilişkin daha fazla bilgi almak için yazımızın diğer bölümlerine göz atmayı unutmayın.

Konteyner KDV Oranı Uygulama Geçmişi

Konteyner tesliminin yapıldığı tarihe göre uygulanması gereken KDV oranı değişiklik göstermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın ikamet amaçlı konteyner teslimlerini konut teslimi olarak gördüğü özelge bulunmaktadır. Aşağıdaki oranlar taşıma amaçlı üretilen konteyner teslimlerine ilişkindir. Konteynerlerin içerisine mutfak, banyo gibi barınma alanları eklenebilir. Bu şekilde konteyner teslimine yönelik açıklamalarımız için yazımızın devamını okumanızı tavsiye ederiz.

01.01.2008 – 14.02.2023 tarihleri arasındaki konteyner teslimlerinde KDV oranı %18 olarak uygulanmalıdır.

15.02.2023 – 22.02.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu‘nun 17’nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara konteyner tesliminde (kurulum ve montaj işlemleri dahil) uygulanacak KDV oranı %1’dir. Diğer konteyner teslimlerinde bu tarihler arasında %18 oranı uygulanmak zorundadır.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

23.02.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında konteyner teslimlerinde (kurulum ve montaj işlemleri dahil) uygulanacak KDV oranı %1’dir. Yani bu tarihler arasında kimlere ne kapsamda teslim edildiğine bakılmaksızın (istisna kapsamına girmeyen işlem olması kaydıyla) konteyner teslimlerinde uygulanacak KDV oranında bir genelleştirmeye gidilmiştir.

konteyner kdv oranı nedir

Konteyner Teslimi Konut Teslimi Midir?

07/12/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-2189 sayılı özelge ile 23/10/2011 tarihinde Van İlinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara yardım amacıyla verilecek her biri 21 m2 den oluşan 100 adet yaşam konteynerinin alımında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı İdareye sorulmuştur.

Söz konusu özelge ile mükellefe verilen cevapta teslim edilecek olan ve her biri 21 m2 den oluşan yaşam konteynerlerinin konut olarak değerlendirilmesi ve bu teslime ilişkin ilgili dönemdeki cari mevzuata göre bedel üzerinden %1 oranında KDV uygulanması gerektiği yonünde açıklama yapılmıştır.

Özelge ile verilen görüşün isabetsiz olduğunu söylemek zordur. Konteyner aslında bir uluslararası taşıma aracıdır. Konteynerlerin kendisine özgü standartları ve çeşitli boyutları bulunmaktadır. Buna karşın sağlam yapısı nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlamış veya zarar görmüş konteynerlerin inşa ve barınma amacıyla kullanıldığı durumlar bulunmaktadır.

Konteynerlerin içerisine tuvalet, banyo, mutfak gibi yaşam alanları eklenmek suretiyle bu şekilde satışa konu edilmesi giderek yaygınlık kazanmıştır. Özelgede detaylı bilgi yer almasa da yaşam konteyneri olarak adlandırılan yapının bu kapsamda değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamdaki bir konteyner niteliği itibariyle prefabrik bir yapıdan farksızdır. Prefabrik yapıların teslimi de uzunca suredir Vergi İdaresi tarafından konut teslimi kapsamında değerlendirilmektedir.

Konteyner teslimlerinin konut teslimi olarak değerlendirilmesi durumunda konut teslimlerine ilişkin vergi mevzuatının göz önünde bulundurulması gerekir. Bu kapsamda yaşam alanlarına sahip konteynerlerinn prefabrik bir yapı olarak değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.

6790 ve 6830 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile prefabrik yapıların tesliminde de KDV oranı 31/12/2023 tarihine kadar %1 olarak belirlenmiştir. Teslimi gerçekleştirilen konteyner yaşam alanlarına sahip olsa bile bu prefabrik yapı (konteyner ev) teslim edilmesi durumunda %1 KDV oranı üzerinden vergilendirilmelidir.

Konteynerlerin Satın Alınıp İçerisine Mutfak Tezgahı, Banyo, Tuvalet Gibi Yaşam Alanlarının Eklenmesi

Konteyner ve Prefabrik yapıların teslimine ilişkin olarak 6790 ve 6830 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile yapılan düzenlemede kurulum ve montaj işlemlerinin de %1 oranında KDV oranına tabi olduğu görülmektedir.

Prefabrik yapılar demonte teslim edilip teslim edildikten sonra montaj ve kurulumları yapılabilir. Buna nazaran  bir konteynere yaşam alanları eklenmesinde eşyanın vasıf ve mahiyetinde eşyanın üretiminde yapılması öngörülmemiş bir değişikliğe gidilmektedir. Düzenlemenin bu kadar geniş kapsamlı olarak yorumlanmaması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Dolayısıyla hayırsever kişi ve kurumların konteyner satın aldıktan sonra tezgah, lavabo gibi yapıları konteynere dışarıdan hizmet alarak monte ettirmek isteyebilecektir. Bu durumda söz konusu işlemlerin montaj işlemlerine ilişkin KDV oranı üzerinden vergilendirileceğini ve yerine göre KDV tevkifatına tabi olabileceğini mükelleflerin göz önünde bulundurması menfaatlerine olacaktır.

Konteyner KDV Oranı Detaylı

Ülkemiz 6 Şubat sabahına Cumhuriyet tarihinin en büyük, en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşayarak uyanmıştır. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Söz konusu depremi daha sonra meydana gelen 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem yüzlerce artçı deprem izlemiştir.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Hatay başta olmak üzere çevre illeri etkilemiştir. Afet binlerce can almış ve kat be kat yaralılar geriye bırakmıştır. Dahası çok sayıda bina yerle bir olmuş yahut ağır hasar görmüştür. Bu kapsamda depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması maksadıyla konteyner teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarında düzenlemeye gidilmiştir.

14/02/2023 tarihinde yayınlanan ve 32104 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yer alan 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’ya Geçici Madde 10 eklenmiştir. Böylece 15/02/2023 tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işlemleri dahil) uygulanacak KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir

Sonrasında yapılan ikinci bir düzenleme ile teslimin belli kişi, kurum ve kuruluşlara yapılma zorunluluğu kaldırılmıştır. 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6790 sayılı Karar değiştirilmiş ve prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işlerinde vergi oranının % 1 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

KDV Oranı Nasıl Belirlenir?

Katma Değer Vergisi uygulamasında genel oran %10 olarak belirlenmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Bununla beraber Bakanlar Kuruluna bu oran üzerinde değişiklik yapma olanağı tanınmıştır.

Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili kılınmıştır. Farklı tarihlerde yayınlanan farklı Bakanlar Kurulu Kararları ile pek çok kez oranlarda ve uygulamada değişikliğe gidilmiştir.
Uygulamada 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK önem kazanmıştır. Bu düzenlemeyle daha önceki Kararlar ile yapılan oran düzenlemeleri ortadan kaldırılmıştır. Günümüzde geçerli oranlar genel olarak bu düzenleme sonrasında yapılan düzenlemelerle şekillenmiştir. Ülkemizde üçlü oran sistemi uygulanmaktadır. Buna göre, KDV oranı
a) vergiye tabi işlemler için, % 18  (genel oran yerine, ekli listelerde yer almayan mal ve hizmetler için)
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8
olarak uygulanmaktadır.

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu