Motosiklet ve Motorlu Bisiklet KDV Oranı Nedir?

?

Motosiklet ve motorlu bisiklet KDV oranı nedir? Bu yazımızda motosiklet, motorlu bisiklet (moped) ve bisiklet teslimlerinde  KDV ve ÖTV oranı uygulamasına ilişkin detayları bulacaksınız.

Motosiklet, Motorlu Bisiklet ve Bisiklet KDV Oranı Nedir?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde motosiklet, motorlu bisiklet(Moped) ve Bisiklet tanımları bulunmaktadır.

Motosiklet: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.

Motorlu Bisiklet: Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Bisiklet: Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 kilovatı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer.

Görüldüğü gibi bu üç araç da farklı kapasiteleri bulunan fosil yakıt, elektrik veya insan gücü ile çalışma prensiplerine sahip farklı ulaşım araçlarıdır. Mükellefleri bu tarz araçların KDV oranı konusunda en çok yanıltan husus fosil yakıtla çalışana nazaran elektrikle çalışanları yahut elektrikle çalışanlara nazaran insan gücü ile çalışan bir aracı teşvik etme adına farklı ve avantajlı bir KDV oranın uygulanıp uygulanmadığıdır. Bu şekilde düşünüyorsanız hayatta mutluluğu yanlış yerde arayanlardan olabilirsiniz. Çünkü motosiklet, motorlu bisiklet ve bisiklet teslimlerinde herhangi bir ayrım gözetilmeksizin %18 oranında KDV uygulanmaktadır. Ayrıksı oranlar için sizi ÖTV Kanuna davet edelim. Söylenene göre ÖTV uygulamasında farklı oranları devlet kendisi teklif ediyormuş.

motorsiklet motorlu bisiklet ve bisiklet KDV ve ÖTV oranı nedir

ÖTV Uygulamasında Motosiklet, Motorlu Bisiklet ve Bisiklet

Katma Değer Vergisini tarafsız bir vergi olarak kabul ederseniz daha doğru edersiniz. Bir işlem vergisi olarak fazlaca gözetilen bir durum olmadığı sürece KDV oranları uygulaması bakımından indirimli oran kullanılması çok alışılageldik bir durum değildir. Buna rağmen 24/12/2017 tarih ve 2007/13033 sayılı Karara 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici 6. Madde ile bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı için (malzemeler hariç)  30/9/2021 tarihine kadar %8 oranında KDV uygulanmıştır. Anlaşılabileceği üzere bu oran şu an hem yürürlükte değildir hem de sunulan tamir ve hizmetlere yöneliktir.

Motosiklet, moped veya bisikletin güç kaynağının çeşitliliği, çevrenin kirletilmesi ve lüks tüketim sayılıp sayılmaması ile yakından ilgilidir. Çevreye zararlı bir tüketim veya lüks tüketimin oluşturduğu olumsuz dışsallık bakımından bir malın farklı şekilde vergilendirilmesi ÖTV uygulamasını ilgilendiren bir konudur. Bu yüzden lüks veya kirletici sayılmayacak bisikletin ÖTV’ye tabi olmaması sizleri şaşırtmayacaktır. Bununla birlikte motosiklet ve motorlu bisiklette güç kaynağının fosil yakıta(içten yanmalı pistonlu motor) ve elektriğe dayanması ya da kapasitesine bağlı olarak farklı oranların uygulanması öngörülmüştür. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna göre 87.11 faslını “Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler” oluşturmaktadır. Aşağıda ÖTV Kanununa Ekli II sayılı listede söz konusu GTİP numaralarında yer alan araçlar için uygulanan ÖTV oranlarına yer verilmiştir:

II sayılı liste motorsiklet ve moped güncel ÖTV oranları

Listedeki oranlara dikkat edilirse içten yanmalı motora sahip motosiklet ve moped ile elektrik motorlu motosiklet ve mopedler için farklı oranlar uygulandığı açıkça görülebilmektedir. İçten yanmalı motor ve elektrikli motorlar da kendi içlerinde kapasiteleri (silindir hacmi, watt, kW) bakımından ayrıca farklı oranlara tabi tutulmaktadır. Belli bir kapasitenin altındaki içten yanmalı motor için yine belli kapasitenin altındaki elektrik motoruna göre daha fazla (%8 ve %3) vergi uygulandığı anlaşılmaktadır. 20 kW’ı geçen motor ile silindir hacmi 250cm3 geçen motoru kapasite yönünden birbirine eş tutacak bir fizik kanunu henüz modern bilimde ortaya çıkmamıştır. Buna karşın Vergi İdaresinin bu iki motor tipinde gözetilen amaçlar itibariyle bir ayrım gözetmediğini kabul edebiliriz. Bu konuda ilerleyen tarihlerde bir değişiklik yapılması gerektiği inancındayız.

Güncel Oranları Dikkate Almayı Unutmayın

Herakleitos’a göre “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”. Yukarıdaki oranlar 24.11.2022 tarihinden yazımız tarihine kadar geçerli olan sürede uygulanmış ve bu yazı size ulaşana kadar değişmiş olabilir. Sonuçta balık tutmayı öğrendiğiniz. Eğer şimdi hemen bu adrese giderseniz bir değil, iki değil, üç değil… tam dört ayrı liste göreceksiniz. Bu listelerden (II) listeyi seçip açılan tarihler itibariyle günümüze en yakın tarihe tıklayın. Yukarıdaki GTİP numaralarına giderek güncel oranları görebilirsiniz. Bilinçli bir mükellef için ödediği vergilerin dayanağını bilmek önemli bir ayrıcalıktır. Biz yine de bu kadar zahmete girmemeniz adına bisiklet almanızı önermeden bu yazıyı bitirmeyelim.

 

 

 

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu